Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MESSAGE - Truyền tin

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/message


Một lớp gồm N học sinh, mỗi học sinh cho biết những bạn mà học sinh đó có thể liên lạc được (chú ý liên lạc này là liên lạc một chiều : u có thể gửi tin tới v nhưng v thì chưa chắc đã có thể gửi tin tới u).

Thầy chủ nhiệm đang có một thông tin rất quan trọng cần thông báo tới tất cả các học sinh. Để tiết kiệm thời gian, thầy chỉ nhắn tin tới 1 số học sinh rồi sau đó nhờ các học sinh này nhắn lại cho tất cả các bạn mà các học sinh đó có thể liên lạc được, và cứ lần lượt như thế làm sao cho tất cả các học sinh trong lớp đều nhận được tin .

Hãy tìm một số ít nhất các học sinh mà thầy chủ nhiệm cần nhắn.

Input

- Dòng đầu là N, M (N <= 800, M là số lượng liên lạc 1 chiều)

- Một số dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số u , v cho biết học sinh u có thể gửi tin tới học sinh v

Output

- Gồm 1 dòng ghi số học sinh cần thầy nhắn tin.

Example

Input:
12 15
1 3
3 6
6 1
6 8
8 12
12 9
9 6
2 4
4 5
5 2
4 6
7 10
10 11
11 7
10 9

Output:
2
Chọn các học sinh 7 và 2.

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-09-09
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-09-25 03:49:02
Để max n = 800 AC mà
2016-09-23 16:44:30
tarjan là xong chứ gì
2016-07-15 11:34:43 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/291/message-spoj/
2016-06-07 17:21:57 THK6
Cảm ơn bạn Huỳnh Ngọc Đỉnh.Nhờ thế mà mình AC rồi :D, nói thiệt, k đùa :D
2016-03-22 10:09:17
sao đáp án test đề lại ra 2 vậy ạ?
2016-03-05 20:06:18 Trần Bảo Huy
Ức chế đề bài cho n <=800 trong khi chạy toàn làm sai . Nghe theo bác Huỳnh Ngọc Đỉnh chỉnh maxn,maxm lại thành 10^6+1 mới ac được . Làm tốn thời gian quá
2015-12-09 04:13:07 xin đừng quên tôi
tham lam cũng ac
2015-11-11 12:41:34
chi em cach giai di may anh
2015-09-14 16:22:30 xin đừng quên tôi
Tarjan để làm gì vậy mn?? 2 lần dfs là đc mà!!
2015-06-21 10:34:18 Phong
nửa năm mới AC đc bài này :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.