Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LSFIGHT - Đấu trường VM08

Trong kỳ thi Marathon 08 năm nay các vCoders phải tham gia một môn thi đấu đối kháng giữa 2 người. Sau vòng loại, ban tổ chức sẽ chọn ra N thí sinh có số điểm cao nhất và đánh số từ 1 đến N. Các thí sinh này phải xếp lần lượt theo thứ tự thành 1 vòng tròn (người thứ N đứng cạnh người thứ 1). Sau đó sẽ chọn ra 2 thí sinh bất kì đang đứng cạnh nhau trong vòng tròn để thi đấu, thí sinh nào thua sẽ bị loại và buộc phải đi ra vòng tròn, trở về hàng ghế khán giả. Cuộc đấu cứ tiếp tục như thế đến khi chỉ còn một người ở lại và cũng chính là người thắng cuộc.

Tuy nhiên ban tổ chức muốn biết trước xem có bao nhiêu người có khả năng thắng cuộc và đó là những người nào. Biết trước ai sẽ thắng trong mỗi trận đấu, bạn hãy giúp ban tổ chức nhé ^^

Dữ liệu

- Dòng đầu là số nguyên dương N (3 <= N <= 500)
- N dòng sau là ma trận A[i, j], A[i, j] = 0 nếu thí sinh i thua thí sinh j và A[i, j] = 1 nếu ngược lại. Biết rằng luôn đảm bảo A[i, i]=1 với mọi i và A[i, j] + A[j, i] = 1 với i <> j. Các số viết cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Kết quả

- Dòng đầu là số nguyên dương M - số lượng thí sinh có khả năng thắng cuộc
- M dòng sau mỗi dòng ghi một số là chỉ số của thí sinh có khả năng thắng cuộc theo thứ tự tăng dần của chỉ số.

Ví dụ

Dữ liệu
7
1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 1

Kết quả
3
1
3
6

Được gửi lên bởi:Bare & Simple
Ngày:2008-08-07
Thời gian chạy:0.100s-0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 9/DivB
Problem Setter: Tô Quang Phúc
Origin:POI6

hide comments
2019-08-13 10:00:26
1 dam AC
2018-12-31 15:21:45
92 sai gi nhi?
2017-12-23 10:52:12
code AC: https://ideone.com/Nymf4m
2015-09-08 14:22:36
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-06-14 15:55:41 Duc M. Pham
Tối ưu mãi vẫn bị TLE test cuối :'( 96 miết T.T

Thôi chịu thua...
2014-08-29 16:39:53 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Ac, sướng vãi, bài này qhd thôi, may mà vẫn ac được, thấy time chặt kung khỉnh
2014-06-20 05:18:25 Lê Nhựt
mình đấu vs mình => 2 thằg đều là mình => ai thắg cũng là mình => mình thằng mình ^^
2013-09-23 14:11:35 a;slkfjasl;fkj
tại sao mình lại thắng mình
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.