Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LATGACH4 - Lát gạch 4

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/latgach4


Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Input

Gồm nhiều test, dòng đầu ghi số lượng test T ( T<=100 ). T dòng sau mỗi dòng ghi một số N.

Output

Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng lấy phần dư cho 111539786.

Example

Input:
3
1
2
3


Output:
1
2
3

Được add lên bởi technolt

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2009-04-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thầy Đỗ Đức Đông

hide comments
2015-11-03 17:41:02 Sơn Tùng M-TP
Bài này nếu biết làm thì đơn giản. :)))))
Mình làm nhân 2 ma trận.
2015-01-23 16:58:59 Sue
fibonacci hân hạnh tài trợ output bài này :))
2014-12-01 17:12:28 livw
nhan ma tran
2014-11-07 04:07:56 Nguyễn Duy Việt Toàn
bài này có phải dùng xử lí số lớn không nhỉ
2014-09-26 02:35:04 ๖ۣۜRεus
toàn limit time thôi @@
2014-04-28 14:19:32 Nguyễn Xuân Việt Tân
Ơ, 2x1 với 1x2 có khác nhau không mà phải nói 2 loại vậy mọi người?
2013-05-28 01:07:54 Hoang_kkk
Dùng nhân ma trận phải ko m.n?
2013-03-25 14:45:09 Coder nhà mình
Số 111539786 có ý nghĩa gì ko hay là cho đại vậy trời
2012-03-30 02:16:11 Bing
tớ đọc đúng theo kiểu chuẩn mà sao cứ báo chạy bị lỗi NZEC là sao hả mọi người ơi
2010-11-17 06:40:04 Hoàng Hà
For more discussion (hints, ideas, solutions) please visit our forum.


Last edit: 2010-11-17 06:40:41
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.