Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CTNBULLS - Bulls and Cows

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ctnbulls


Nông dân john muốn sắp xếp n con bò(bao gồm cả bò đực và bò cái) của ông ta trên 1 hàng .Ông ta biết rằng những con bò đực rất hung hăng – Nếu 2 con bò đực đứng quá gần nhau thì chúng sẽ trở nên hung dữ và bắt đầu húc nhau , vì thế chúng sẽ phá hòng mất trật tự trên hàng mà ông ta vừa sắp xếp được.

Theo kinh nghiệm lâu năm của mình , john biết được nếu ở giữa hai con bò đực có ít nhất K con bò cái thì sẽ ngăn chặn được việc chúng húc nhau (+_+)

Vì thế , ông ta nhờ các Vcoders giúp đỡ để tính toán xem có bao nhiêu cách sắp xếp đàn bò của ông ta lại sao cho không có “chiến tranh” xảy ra giữa những chú bò (^_^), (Tất cả những con bò đực và những con bò cái đều giống nhau). Hai dãy ( B1..Bn ) và (A1..An  ) được cho là khác nhau nếu tồn tại một vị trí I (1<=i<=n) sao cho Ai <> Bi 

1<=N<=100000. 0<=k<=n.

Input : gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số n và k cách nhau 1 dấu cách

Output: gồm duy nhất một số là kết quả theo modun 2111992

 

Eg:

Input :

 

4 2

 

Output

 

6

 

Giải thích output(C=bò cái , B:bò đực)

CCCC
BCCC
CBCC
CCBC
CCCB
BCCB

Có 1/3 số test với n<=15


Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-06-22
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BASH BF C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL PERL6 PHP PIKE PRLG-swi PYTHON PYPY RUBY RUST SCM guile SCM qobi SED ST WHITESPACE
Nguồn bài:BaseD on USACO 07

hide comments
2013-12-03 09:20:20 Quan
code chua toi 15 dong, qhd AC ,time =0.00 s
2012-07-18 10:56:18 Vi Tiểu Bảo
code chua toi 50 dong, qhd AC ,time =0.00 s
2012-06-20 09:22:39 ndduy1995
hic, bài này em cứ tưởng dùng tổ hợp, cắm cúi làm rồi debug,... Cuối cùng không sửa được nữa cố tìm cách khác thì hóa ra chỉ là QHĐ đơn giản x_X
2011-07-20 17:49:45 .
Bài này mà tính tổ hợp thì chỉ ăn được 2/3
2011-02-10 10:28:54 cat
em sợ bài này rồi, quên mod 2111992
2010-04-16 09:07:29
Sao không phải "Based" mà là "BaseD" nhỉ =))
2010-03-24 02:24:47 lee
may bai to hop nay de len den 2^100000 lam .hihi

Last edit: 2010-03-24 03:30:30
2009-10-17 02:29:09 TNO
Bigbrain
2009-06-24 09:19:21 Phan Công Minh
đã sửa đề bài theo yêu cầu ^^
2009-06-22 05:49:16 AnhDQ
" Có 1/3 số test với n<=15 " << tức là set nhầm oi thành acm thì đúng hơn ^^
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.