Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CTNBULLS - Bulls and Cows

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ctnbulls


Nông dân john muốn sắp xếp n con bò(bao gồm cả bò đực và bò cái) của ông ta trên 1 hàng .Ông ta biết rằng những con bò đực rất hung hăng – Nếu 2 con bò đực đứng quá gần nhau thì chúng sẽ trở nên hung dữ và bắt đầu húc nhau , vì thế chúng sẽ phá hòng mất trật tự trên hàng mà ông ta vừa sắp xếp được.

Theo kinh nghiệm lâu năm của mình , john biết được nếu ở giữa hai con bò đực có ít nhất K con bò cái thì sẽ ngăn chặn được việc chúng húc nhau (+_+)

Vì thế , ông ta nhờ các Vcoders giúp đỡ để tính toán xem có bao nhiêu cách sắp xếp đàn bò của ông ta lại sao cho không có “chiến tranh” xảy ra giữa những chú bò (^_^), (Tất cả những con bò đực và những con bò cái đều giống nhau). Hai dãy ( B1..Bn ) và (A1..An  ) được cho là khác nhau nếu tồn tại một vị trí I (1<=i<=n) sao cho Ai <> Bi 

1<=N<=100000. 0<=k<=n.

Input : gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số n và k cách nhau 1 dấu cách

Output: gồm duy nhất một số là kết quả theo modun 2111992

 

Eg:

Input :

 

4 2

 

Output

 

6

 

Giải thích output(C=bò cái , B:bò đực)

CCCC
BCCC
CBCC
CCBC
CCCB
BCCB

Có 1/3 số test với n<=15


Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-06-22
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BASH BF C99 CLPS LISP clisp LISP sbcl D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL PERL6 PHP PIKE PRLG-swi PYTHON PYPY RUBY RUST SCM guile SCM qobi SED ST WHITESPACE
Nguồn bài:BaseD on USACO 07

hide comments
2017-03-29 10:07:02
IT -> AC
RMQ->AC
heap + BNS -> AC
sort->AC
2015-12-04 09:27:46 Nguyễn Thành Nhân
Đúng là một đấm ac thật
2015-09-20 17:06:59
cho mình hỏi xuất Output: gồm duy nhất một số là kết quả theo modun 2111992 là gì thế
2015-03-19 16:12:00 Ev3s1Rs
1 đấm AC
2015-02-18 04:38:47 dongnocity
làm sao chỉ em voi.....
2014-12-22 04:03:57 Prismatic
=)))
2014-08-17 16:14:26 Tây Cuồng
Không đến nỗi quá khó :))
2014-08-10 05:49:23 *POPULAR*
sao QHĐ 2 vòng for trâu mak lại ko đ đk @@ QHĐ bài này có cần chú ý j ko ạ?
2014-07-23 21:37:34 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
uhm. em cung AC roi . may anh chi ah :)))
2014-07-04 11:18:45 Xiao Lang
Bài này có mỗi cái công thức Quy hoạch động kiểu tổ hợp thôi. Ngồi nháp một tý là ra ấy mà.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.