Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CNMARBLE - Trò chơi với những viên bi

"Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn"

"Dậy đi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn"

Qua đêm nay - Phương Linh - Mạnh Quân


Tuy vậy nhưng không phải lúc nào sóng gió cũng có thể dễ dàng về với mây ngàn được. Lần này cũng vậy, Quang Vũ đang bị thầy giáo dạy môn Data Structure đố một bài toán với giao hẹn nếu không giải được thì sẽ có một trận sóng gió khủng khiếp ( dĩ nhiên vì thế sẽ không về được với mây ngàn ) . Bài toán như sau :

Cho N loại bi khác nhau, loại bi thứ i có a[i] viên. Giờ ta gọi tổng số các viên bi là S. Cho một số M ( S chia hết cho M) , hãy sắp xếp S viên bi này vào S/M hộp sao cho mỗi hộp có M viên khác màu nhau. Dữ liệu đảm bảo có nghiệm.

Các bạn hãy giúp Quang Vũ nhé, trận sóng gió này có vẻ to quá, các bạn mà không giúp là cậu ấy về bàn thờ luôn chứ không phải mây ngàn đâu !

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên ghi 2 số N,M (M <= S , S<= 500000)
  • Dòng thứ 2 ghi N số nguyên a[i] ( a[i] > 0)

Kết quả

S/M dòng mỗi dòng ghi M số là chỉ số của viên bi lựa chọn. Nếu có nhiều phương án chỉ cần in ra 1 đáp án.

Ví dụ

Dữ liệu
3 2
2 3 3

Kết quả
1 2
1 3
2 3
2 3


Có ít nhất 50% số test có S <= 1000

Tác giả: Phạm Quang Vũ


Được gửi lên bởi:ConanKudo
Ngày:2010-03-03
Thời gian chạy:0.200s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC GAWK MAWK BC C-CLANG C++ 4.3.2 CPP CPP14-CLANG CLOJURE COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FSHARP FANTOM FORTH GO GRV JS-MONKEY KTLN NIM NODEJS OBJC-CLANG OCT PAS-FPC PDF PICO PS PROLOG PYTHON3 PY_NBC R RACKET CHICKEN SWIFT TEXT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:VNOI '10

hide comments
2017-10-04 09:43:11
chạy bình thường thôi mà cũng 100 sao @@
cda.dev
2016-11-21 16:47:50
1 bug 1 đấm 1 ac
2016-11-03 15:16:25
Code pascal:
http://shink.in/8qnjs
2014-11-15 17:20:17 Sơn Tùng M-TP


Last edit: 2014-11-15 18:04:48
2014-11-15 17:18:58 Sơn Tùng M-TP


Last edit: 2014-11-15 17:51:47
2014-06-17 17:33:04 Lollipop
trâu cũng AC
2014-04-16 11:24:24 Lollipop
test nay ra may
4 5
2 3 4 4
2014-04-10 16:42:40 Kraken
đề tự sướng vãi!
2013-07-11 04:39:03 Blazing Heart
a ơi, không có giới hạn của N ạ?
2013-03-16 02:03:22 a;slkfjasl;fkj
Anh Vũ ra bài hay ghê :x :x

Last edit: 2013-07-10 14:14:14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.