Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11KM - Khuyến mãi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11km


Siêu thị Songuku95 mở một cuộc siêu khuyến mãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua hàng.

Siêu thị khuyến mãi N ngày. Mỗi ngày chỉ bán 1 sản phẩm cho mỗi người có giá là p[i] , tuy nhiên nếu p[i] > 100 thì khách hàng sẽ nhận đc 1 thẻ khuyễn mãi mua 1 món hàng miễn phí với bất cứ giá nào ở các ngày sau:D

Acer_ nhân cơ hội này quyết mua tất cả các mặt hàng ở mỗi ngày, đơn giản vì nhà có điều kiện :> đại gia =)) Dù đại gia nhưng Acer_ vẫn muốn tích kiệm tối đa ( giàu mà ki :”3 )

Tìm tổng số tiền mà Acer_ phải trả

Input

Dòng 1 : N (n <= 10^3)

N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 1 số nguyên dương p[i] <= 300

Output

In ra số tiền phải trả ít nhất

Example

Input:

5

35

40

101

59

63

Output:

235


Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2011-12-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2012-07-17 09:21:11 Vi Tiểu Bảo
ui, AC hoi met
2012-07-10 16:14:56 Vi Tiểu Bảo
the khuyen mai co mua dk mon hang tren 100 khong
2012-02-08 12:27:55 Noyethug
test siêu yếu..xấp xỉ n^3 mà vẫn AC time=0.00s
2011-12-16 13:07:50 :poop: :poop: :poop:
ôi, cái đề =))
2011-12-15 08:51:44 T-7
Ọc, có n=0 nữa à @@
2011-12-14 16:11:32 Nguyễn Duy Khánh
Không ạ
2011-12-14 15:54:59 Bống
nếu dùng vé để mua hàng > 100 thì có dc thêm 1 vé nữa không?
2011-12-14 12:16:56 KHD
giới hạn n hơi bé anh ạ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.