Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11KM - Khuyến mãi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11km


Siêu thị Songuku95 mở một cuộc siêu khuyến mãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua hàng.

Siêu thị khuyến mãi N ngày. Mỗi ngày chỉ bán 1 sản phẩm cho mỗi người có giá là p[i] , tuy nhiên nếu p[i] > 100 thì khách hàng sẽ nhận đc 1 thẻ khuyễn mãi mua 1 món hàng miễn phí với bất cứ giá nào ở các ngày sau:D

Acer_ nhân cơ hội này quyết mua tất cả các mặt hàng ở mỗi ngày, đơn giản vì nhà có điều kiện :> đại gia =)) Dù đại gia nhưng Acer_ vẫn muốn tích kiệm tối đa ( giàu mà ki :”3 )

Tìm tổng số tiền mà Acer_ phải trả

Input

Dòng 1 : N (n <= 10^3)

N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 1 số nguyên dương p[i] <= 300

Output

In ra số tiền phải trả ít nhất

Example

Input:

5

35

40

101

59

63

Output:

235


Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2011-12-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2014-05-02 11:04:00 Nắng
test tay đúng hết mà nạp lên WA -_- test hiểm nào vậy :??
2014-03-27 13:43:40 Silver Rayleigh
bài này hay thật! nghĩ cả chiểu ms ra công thức QHD :)))
2013-11-22 16:32:37 Thanh Tuấn
oát tờ luôn dính ở test 22 là thế nào nhỉ????
2013-08-23 22:38:24 .
anh coi giufm em cos test hiem nao the?
2013-08-13 18:37:46 ‡■■Lãng du■■‡
N^2 :) Acer_ Giàu mà ki :P
2013-08-13 13:20:20 a;slkfjasl;fkj
giàu mà ki =))
2013-06-15 15:45:07 He
Cho hỏi dùng thẻ khuyến mại thì có đc khuyến mại tiếp ko
2012-12-24 07:40:48 Ta là số 2 ko ai là số 1
ơ nếu mua toàn bộ >100 thì phải trả mỗi ngày 1 thôi ak =))
2012-12-21 11:56:29 dat
em không hiểu ví dụ. ai giải thích cho em với
2012-11-30 07:03:51 Try oh!
PS coi dùm em sai test nào đc hok ạ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.