Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BFCHAL - Brainfck thách đố

Đây là bài tập Brainfuck được thêm vào phỏng theo mong muốn của nhiều bạn, mình add vào để mọi người thỏa sức tìm hiểu ngôn ngữ thú vị này. Vì những dạng bài tập nhập xuất kiểu này tương đối dễ. Nên đề bài tương đối gọn đúng với cái tên thách đố :P

NHÌN TEST MÀ ĐOÁN ĐỀ ^^

Giới hạn : chuỗi không quá 100 ký tự, eof = -1

Input:

iamvietnamese

Output:

IAMVIETNAMESE


Được gửi lên bởi:Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK
Ngày:2008-07-10
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BASH C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JAVA JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON PYPY RUBY RUST SCM qobi SCM guile SED ST WHITESPACE

hide comments
2019-07-19 05:36:37
,>++++++[<-------->-],>++++++[<-------->-]<< [>>+<<-]>> [<[>>+>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]<[>+<<-[>>[-]>+<<<-]>>>[<<<+>>>-]<[<-[<<<->>>[-]]+>-]<-]<<<+>>] ++++++[<<++++++++>>-]<<.
2017-01-15 14:38:52
code gần nghìn dòng ms ra :)
2015-06-20 18:31:58 ptt
trâu cũng ac
2015-03-18 15:11:33 N�ng D�n John
Voãi cả BF...haha
2014-07-31 14:07:55 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
0 diem ! => doan sai roi :((~~
2014-03-11 13:58:31 Nguyễn Thành Long
in hoa cái chuỗi chữ thường nhập vào :v
,+[---------------------------------.,+]
2014-03-05 10:24:00 Dương Ðãng Trí
0 TLE-test-0 la sao vay chi e voi?
2013-12-06 15:11:38 Nguyễn Hoàng Nam
code của nothing 1 phát ac luôn.dành cho những ai muốn nâng cao điểm chứ thật ra chả hiểu cái quái gì
2012-10-31 04:24:12 Lê Quang Duy
ai giải thích hộ cái eof=-1 với hình như mình đoán sai đề rồi @@!
2012-10-05 12:06:40 Stupider
đề vui ghê tuy hơi dễ :)
thế mà lại ko có pascal, C mình ko bít :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.