Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BEADSNB - Beads

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/beadsnb


Các bạn download đề bài ở đây:

http://www.mediafire.com/view/6km31c2i179dag1/DeThiB.pdf

http://www.mediafire.com/view/70syx7w71i7r9ce/DeThiA.pdf

Input

Input description...

Output

Output description...

Example

Input:
etc.

Output:
etc.

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2013-12-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:PreVNOI 2013 Day 2, Problem 1, Thầy Đỗ Đức Đông

hide comments
2016-02-08 14:21:49 Nguyễn Thành Nhân
bài hay
2015-10-08 09:28:41
sol : http://www.oni.vn/ZiJOW
code : http://www.oni.vn/vKUBP
2015-08-20 15:58:01
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/20/beads-beadsnb/

Last edit: 2015-09-13 12:18:20
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.