Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Beads Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
749 2472 2348 0 121 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-12-17 03:08:10 vuongtlt13 100 0.18 6.3M

C++

4.3.2

2 2013-12-17 03:20:45 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.06 2.9M

C++

4.3.2

3 2013-12-17 03:22:40 DNK 100 0.06 4.3M

C++

4.3.2

4 2013-12-17 03:26:16 W 100 0.06 4.1M

C++

4.3.2

5 2013-12-17 03:29:47 ๖ۣۜL 100 0.06 2.5M

PAS-FPC

6 2013-12-17 03:59:22 BIGBANG 100 0.07 4.1M

C++

4.3.2

7 2013-12-17 04:02:20 borntodoit 100 0.19 6.7M

C++

4.3.2

8 2013-12-17 04:19:58 True Love 100 0.09 16M

PAS-FPC

9 2013-12-17 04:32:46 NTIT_Trường Kỳ 100 0.06 4.1M

C++

4.3.2

10 2013-12-17 04:56:22 ThitXienNuong 100 0.10 3.1M

PAS-FPC

11 2013-12-17 04:57:49 Beerus 100 0.07 1.9M

PAS-FPC

12 2013-12-17 04:58:53 Bùi Xuân Thủy 100 0.32 12M

C++

4.3.2

13 2013-12-17 05:01:26 nigga pls 100 0.14 2.3M

PAS-FPC

14 2013-12-17 05:02:22 Artyom 100 0.35 6.1M

C++

4.3.2

15 2013-12-17 05:03:46 2ez 100 0.12 6.4M

C++

4.3.2

16 2013-12-17 05:03:55 Minh 100 0.17 1.9M

PAS-FPC

17 2013-12-17 05:06:42 Tran Duc Liem 100 0.08 3.3M

PAS-FPC

18 2013-12-17 05:49:35 ­chequochuu 100 0.08 1.8M

PAS-FPC

19 2013-12-17 06:25:10 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh♥(TN)♥ 100 0.07 2.3M

PAS-FPC

20 2013-12-17 06:33:10 www 100 0.08 2.5M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.