Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BALLGAME - Ball game

// English version is not available now


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-05-27
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:AnhDQ

hide comments
2021-05-27 17:59:36
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/BALLGAME
2016-10-22 11:16:54
viết sai biến 1 chỗ, code dài, tìm thật vô vọng :v =))
2016-09-24 15:57:26
Code:
http://shink.in/aiTKA
2016-09-19 03:40:38
lên mạng search xem megastar, starbowl với trò chơi gụ là cái gì, đọc xong cái đề hết nửa tiếng
:v
2016-07-25 18:44:36
mọi người chú ý alice là her nhé :3 mất 1 đấm :3
2016-06-03 06:25:36
dcm cái cin và scanf, tưởng thuật toán sai 0 huhu
đề đã dài mà code càng dài, hơn 200 dòng, bài này áp dụng heap MIN-MAX dc mà 0 biết cài @@@
2016-06-03 03:48:49
code hơn 200 dòng mà đợi AC tới bh đây haizz....
2015-10-20 10:55:35
hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
2015-10-07 17:23:53
sol : http://www.oni.vn/ZMsZp
code : http://www.oni.vn/RwC3P
2015-09-08 14:13:50
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.