Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BALGAME3 - Ball game 3

// English version is not available now


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-06-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:AnhDQ (re-covered)

hide comments
2016-09-24 15:56:35
Code:
http://shink.in/p6jCr
2010-12-03 20:51:51 dhkhtn
cach suy nghi that tam thuong =))
2010-08-14 08:16:54 RR
=) khả năng biến những bài toán tầm thường thành những bài toán vô cùng khó bằng cách giảm time limit xuống đến nhỏ nhất có thể của bạn AnhDQ thật dồi dào.
2009-06-23 09:09:55 Nguyễn Xuân Khánh
covered

Re: oh sorry, fixed!

Last edit: 2009-06-26 15:43:25
2009-06-21 06:39:46 Cảnh Toàn Nguyễn
bài này thuật toán chuẩn là 0(n) hay là nlog(n) nhỉ ? mình cài nlog(n) bị tle mãi :(

Re: Thuật toán chuẩn là thuật toán giải quyết được bài toán một cách hiệu quả trong thời gian cho phép :">

Last edit: 2009-06-21 14:28:17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.