Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BALGAME3 - Ball game 3

Bài này do RomanD3 sưu tầm, trong khi bứt rứt vì chưa làm được BALLGAME và BALGAME2 :))

Được AnhDQ cải tiến, trong khi bức xúc vì ra đề BALLGAME mà không làm được BALGAME2 =))

Cho N quả bóng (đánh số 1..N) có màu được đánh dấu bởi một trong các kí tự thuộc bảng mã ASCII, xếp thành một hàng. Bạn hãy viết một chương trình làm các công việc sau:

  1. Lấy ra một đoạn liên tiếp dài nhất các quả bóng có cùng màu, nếu có nhiều đoạn thỏa mãn thì lấy đoạn trái nhất.
  2. Nếu đoạn lấy ra có số lượng bóng lớn hơn 1 thì in ra trên một dòng theo định dạng:
    C P1 P2 P3 ...
    trong đó C là màu của đoạn bóng được lấy ra, tập P gồm chỉ số của các quả được lấy ra theo thứ tự tăng dần; giữa C và các Pi cách nhau bởi đúng 1 dấu trống và không có dấu trống hay kí tự thừa.
  3. Nếu đoạn lấy ra có số lượng bóng bằng 1 thì kết thúc chương trình.
  4. Nếu dãy còn lại rỗng thì kết thúc chương trình.
  5. Nếu dãy còn lại không rỗng thì tiến hành ghép phần bên trái và bên phải đoạn vừa lấy ra tạo thành dãy mới, các quả bóng được giữ nguyên chỉ số ban đầu.
  6. Lặp lại bước 1.

Yêu cầu

Viết một chương trình thỏa mãn lưu đồ trên, đáp ứng thời gian thực hiện tỉ lệ thuận với kích thước của output đáp án.

Dữ liệu

- Gồm một dòng duy nhất chứa N kí tự viết liên tiếp thể hiện dãy bóng ban đầu.

Kết quả

In ra như hướng dẫn của đề bài.

Ví dụ

Dữ liệu:
XDDTVXXXDVVVD

Kết quả:
X 6 7 8
V 10 11 12
D 2 3
D 9 13

Giới hạn

- N ≤ 500,000.


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-06-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:AnhDQ (re-covered)

hide comments
2016-09-24 15:56:35
Code:
http://shink.in/p6jCr
2010-12-03 20:51:51 dhkhtn
cach suy nghi that tam thuong =))
2010-08-14 08:16:54 RR
=) khả năng biến những bài toán tầm thường thành những bài toán vô cùng khó bằng cách giảm time limit xuống đến nhỏ nhất có thể của bạn AnhDQ thật dồi dào.
2009-06-23 09:09:55 Nguyễn Xuân Khánh
covered

Re: oh sorry, fixed!

Last edit: 2009-06-26 15:43:25
2009-06-21 06:39:46 Cảnh Toàn Nguyễn
bài này thuật toán chuẩn là 0(n) hay là nlog(n) nhỉ ? mình cài nlog(n) bị tle mãi :(

Re: Thuật toán chuẩn là thuật toán giải quyết được bài toán một cách hiệu quả trong thời gian cho phép :">

Last edit: 2009-06-21 14:28:17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.