Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AREA - Diện tích hình chữ nhật

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/area


Trên mặt phẳng toạ độ người ta vẽ ra N hình chữ nhật . Hãy tính diện tích che phủ bởi N hình chữ nhật này , biết rằng N hình chữ nhật này song song với 2 trục Ox và Oy .

Input

Dòng 1 : số nguyên N ( 1 ≤ N ≤ 10000 ) .
N dòng tiếp theo , mỗi dòng gồm 4 số nguyên x1 , y1 , x2 , y2 tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ i.( 0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ 30000 , 0 ≤ y1≤ y2 ≤ 30000 ) .

Output

Gồm 1 dòng ghi ra diện tích phủ bởi N hình chữ nhật

Example

 Example
Input:
2
10 10 20 20
15 15 25 30

Output:
225 


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-21
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:BOI 2001

hide comments
2021-05-27 17:59:31
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/AREA
2019-07-10 11:08:01
link ac BIT: https://bit.ly/2DoGpRS
link ac segment tree: https://bit.ly/1icP4d1

Last edit: 2019-07-10 11:09:52
2019-05-04 17:33:22
Các bạn cho mình hỏi trâu AC là cái gì đó ạ ?? :((
2019-01-09 10:19:58
Code PASCAL AC 100%: http://bit.ly/2sh0Ahi

Last edit: 2019-01-09 10:25:00
2018-10-09 04:59:06
dm thằng lol ở dưới up link s**
2018-08-16 05:14:29
sollution nè : https://bit.ly/2eGhgab
2018-07-20 13:46:51
thỉnh thoảng xóa hết xong code lại lại hay các ông ạ
2018-04-21 18:46:30
Solution cho bạn nào cần: https://bit.ly/2vtKGVk
2017-08-30 20:43:02
trâu cũng AC, bài như shit
2017-08-04 10:53:29
trâu Ac
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.