Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ANT - Kiến

Họ nhà kiến tổ chức một trò chơi như sau để mừng năm mới. Những chú kiến quây thành một vòng tròn. Kiến chúa sẽ đưa ra một con số và gọi nó là số M (Mồi). Bắt đầu, kiến chúa đếm số 1, theo chiều kim đồng hồ, các chú kiến lần lượt đếm số tiếp theo. Đến lượt chú kiến đếm phải số đúng bằng số M thì sẽ phải đi ra khỏi vòng tròn. Việc đếm lại từ 1 bắt đầu từ chú kiến tiếp theo, theo chiều kim đồng hồ.

Trò chơi kết thúc, khi chỉ còn lại một chú kiến. Chú kiến đó sẽ nhận được món qùa đầu năm của họ nhà kiến.

Biết số chú kiến ban đầu trên vòng tròn và số M. Hãy xác định số thứ tự của chú kiến sẽ nhận được phần thưởng may mắn. Các chú kiến được đánh số thứ tự theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ kiến chúa có số hiệu 1.

Dữ liệu

  • Dòng 1: chứa số nguyên dương N, là số chú kiến trên vòng tròn.
  • Dòng 2: chứa số nguyên dương M.

Kết qủa

Gồm 1 dòng duy nhất, chứa số thứ tự của chú kiến sẽ nhận được món qùa đầu năm

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 1012.3 ≤ M ≤ 106.
  • M ≤ N.

Ví dụ

Dữ liệu
7 
3

Kết quả
4

Giải thích
Thứ tự những chú kiến phải ra khỏi vòng tròn lần lượt là: 3 6 2 7 5 1.
Chú kiến 4 là chú kiến may mắn!


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2008-07-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM qobi SCM guile ST WHITESPACE
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 11/DivB
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2013-02-06 14:43:50 dat
tại sao 10^12.3 ≤ M ≤ 10^6.
đề sai, m thuộc từ đâu đến đâu

Last edit: 2013-02-06 14:45:02
2012-12-23 16:42:50 sharing
code 10 dòng

Last edit: 2012-12-23 16:55:58
2012-10-13 14:16:45 nhin cai ...
ct
2012-08-03 10:53:53 Vi Tiểu Bảo
sao mk cho vao xau de xuly lai WA nhi
2012-07-01 10:18:42 ngọc ðỏ
bài ông nào đếm xem nào ? còn 2 con kiến 1 với 4 thì đếm kiểu j với M = 3
2012-03-11 13:55:08 xyz
Lên Google kiếm thuật toán hoán vị Josephus sử dụng là được.
2012-03-02 16:34:15 dominating
em co day nhung em dang hoc turbo nen ko nop bai dc co gi lien he em qua yahoo b4by_l0v3ly_dkny12
2011-01-13 17:06:21 cat
Làm ko lo hơi tí đi hỏi là sao cái thằng tiền là tất cả kia:))
2010-12-07 16:28:07 @__@
Có ai có thuật toán bài này ko???
2010-03-28 14:27:59 Mr. No one...
trên đây ko post thuật toán đâu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.