Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ANT - Kiến

Họ nhà kiến tổ chức một trò chơi như sau để mừng năm mới. Những chú kiến quây thành một vòng tròn. Kiến chúa sẽ đưa ra một con số và gọi nó là số M (Mồi). Bắt đầu, kiến chúa đếm số 1, theo chiều kim đồng hồ, các chú kiến lần lượt đếm số tiếp theo. Đến lượt chú kiến đếm phải số đúng bằng số M thì sẽ phải đi ra khỏi vòng tròn. Việc đếm lại từ 1 bắt đầu từ chú kiến tiếp theo, theo chiều kim đồng hồ.

Trò chơi kết thúc, khi chỉ còn lại một chú kiến. Chú kiến đó sẽ nhận được món qùa đầu năm của họ nhà kiến.

Biết số chú kiến ban đầu trên vòng tròn và số M. Hãy xác định số thứ tự của chú kiến sẽ nhận được phần thưởng may mắn. Các chú kiến được đánh số thứ tự theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ kiến chúa có số hiệu 1.

Dữ liệu

  • Dòng 1: chứa số nguyên dương N, là số chú kiến trên vòng tròn.
  • Dòng 2: chứa số nguyên dương M.

Kết qủa

Gồm 1 dòng duy nhất, chứa số thứ tự của chú kiến sẽ nhận được món qùa đầu năm

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 1012.3 ≤ M ≤ 106.
  • M ≤ N.

Ví dụ

Dữ liệu
7 
3

Kết quả
4

Giải thích
Thứ tự những chú kiến phải ra khỏi vòng tròn lần lượt là: 3 6 2 7 5 1.
Chú kiến 4 là chú kiến may mắn!


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2008-07-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM qobi SCM guile ST WHITESPACE
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 11/DivB
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2015-11-24 10:08:54
chú kiến đếm phải số M thì bị giết hoặc ăn thịt gì đó mới sinh động ..
2015-11-22 04:45:47 ChienTran
code thì 10 dòng, mà không biết công thức thì xác định cả năm :3
2015-10-20 10:54:28
hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
2015-10-05 16:57:07
sol : http://www.oni.vn/Sg5Uq
code : http://www.oni.vn/L3KPw
2014-09-19 15:55:04 Nguyễn Vãn Lương
code 10 dòng liệu có 100 :d
2014-07-23 18:04:27 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
O(n) de lam gi ! max N = 10^12 mak . Thuat Toan rat don gian , 10 AC :V !!
2014-07-03 06:57:48 Xiao Lang
Sao lại loại trừ C++
2014-06-27 11:19:46 Lang Trat Y


Last edit: 2014-09-28 12:43:22
2013-12-18 10:37:12 Phạm Mạnh Hưng
trâu bò được 20đ
2013-08-07 12:07:58 a;slkfjasl;fkj
3<=M<=10^6, cái dấu chấm ấy là phẩy.
Bắt bẻ p/s vừa thôi :|
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.