Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AMSSEQ - Dãy số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/amsseq


Cho 1 dãy số gồm N phần tử (N ≤ 10000), mỗi phần tử có 1 giá trị nằm trong khoảng [-1000, 1000]. Ban đầu, bạn sẽ ở vị trí ô số 0 với tổng điểm là 0. Mỗi nước đi, người chơi có thể di chuyển sang phải tối thiểu là 1 bước và tối đa là K bước (K ≤ 10) . Khi dừng lại ở 1 ô nào đó thì giá trị của ô đó sẽ được cộng vào tổng điểm. Bạn có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào. Hãy tìm cách chơi sao cho tổng điểm nhận được là nhiều nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số N, K.
  • Dòng thứ 2 chứa N số của dãy, mỗi số cách nhau 1 dấu cách. Mỗi số nằm trong khoảng [-1000, 1000]

Dữ liệu ra

  • Số điểm lớn nhất có thể đạt được.

Giới hạn:

  • N ≤ 10000.
  • K ≤ 10.
  • Trong 20% số test có N ≤ 10

Ví dụ

Input:
5 2
-2 3 -6 -4 5

Output: 4

Giải thích:
- Ta có thể đi theo thứ tự 0 -> 2 -> 4 -> 5. Số điểm đạt được là 0 + 3 - 4 + 5 = 4.

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2012-09-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2015-01-24 09:59:47 Bee
50đ là sao ta. ct qhđ êm mà ta.
2014-10-31 14:36:12 Nguyễn A
12345
2014-10-13 15:36:29 Change The World
làm trâu đc có 50 :(
2014-09-10 16:33:47 Thần Ðồng Mẫu Giáo
one nhát AC :)))
2014-08-18 08:14:56 No One
1 đấm AC :)))) bài này QHD cơ bản thôi, dễ mà
2014-07-24 16:56:51 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
100 AC roai ! 0.0 s ms bun cuoi chu ! O(n*k) nhe cac ban ! thuat toan thi khoang 10 dong !! :v !@@~~
2014-02-02 05:43:15 Messi_CBH
sao dk co 60 nhi?
2014-01-12 14:14:19 Nguyễn Trọng Tín
90d là quên xét trường hợp dừng ngay ở vị trí 0 và lấy 0d là cao nhất đấy :D
2013-06-22 03:50:26 Vũ Vãn Thành
90 điểm. :(
2012-10-30 02:00:58 Nguyen Nhat Long
sao lai 90d
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.