Phạm Băng Đăng

@zero1778

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: PTNK - High School for The Gifted.VNU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COUNTCBG KDIFF MCLEAN NKNUMFRE QBMST TRAFFICN
ACPC10G COUNTPL KGSS MDOLLS NKONEARC QBRECT TREAT
ADS CRATE KINV MESSAGE NKPALIN QBSCHOOL TREELINE
AMSSEQ CREC01 KMEDIAN MFISH NKPATH QBSELECT TWOSUM
BLAND CRITICAL KMIN MINCUT NKPOS QBSEQ UPGRANET
BLGEN CRYPTKEY KQUERY MINK NKREZ QBSQUARE V11WATER
BLOPER CTNBULLS KSEQ1 MIXUP2 NKSEQ QBSTR V8ORG
BONES CTREE KTREEC MJOURNEY NKSGAME QMAX V8SCORE
BONUS DHEXP KVIP MKOKOS NKTICK QMAX2 VCOWFLIX
BWPOINTS DHFRBUS LABUDOVI MMASS NKTRAFIC QTSEQ VDANGER
C11ANT DHLOCK LASCALE MNERED NTPFECT REVAMP VECTOR
C11BEAU DHLOCO LATGACH MPILOT NTSEQ ROBOCON VMELLIP
C11CAVE DUGOVI LCA MTREE NTTREE SAFENET2 VMSALARY
C11GAME2 FLOWGROW LCS2X NDCCARD NUMBER SEC VMSCALE
C11ID FLOYD LEM NETACCEL NUMCON SHHV VMSWAP
C11PAIRS FWATER LEM3 NKABD PALINY SHUFFLEK VOLIS
C11SEQ GRAPH_ LEM5 NKBUILD PARIGAME SKIVER1 VOMOVREC
C11SEQ3 GSS LINEGAME NKBUS PASSWORD SLIKAR VOSSEVEN
C11STR2 HBT1D LIQ NKCABLE PBCDIV STABLE VOSTR
CBUYING HBTLCA LIS NKCITY PLACE STMERGE VPDOMINO
CENTRE28 HEAP1 LNACS NKFLOW PNUMBER STNODE VRATF
CHAIN2 HSPC14I LSEA NKGOLF PTQMSEQ STRAVEL VSTEPS
CHESSCBG HSPC14L LUBENICA NKINV PTRANG STRHFI WEATHER
CHUOIHAT INSUL M00PAIR NKJUMP PWALK SUBSTR YPKTH
CLOCK IOIBIN MAXARR1 NKLEAGUE QBBUILD SUMXOR ZABAVA
COIN34 KAGAIN MAXARR2 NKLINEUP QBGAME TBIKE
COLLECT KBSUDOKU MAXCUB NKMAXSEQ QBHEAP TJALG
COLOREC KBUILD MAXNUM NKMOBILE QBMAX TOTALODD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11KM LQDFIBO PALINX
LIGHT MMINPER TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.