Nguyen Van manh

@wateredvegie

Viet Nam, Hà Nội

Institution: THPT chuyen Phan Boi Chau

so safe for work

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COLOREC HSPC14I MATCH2 NKMAXSEQ PWALK TRILAND
AMSSEQ COUNTPL HSPC14J MAUGIAO NKMINES QBBISHOP TRIPHP
AREA COWGIRL HSPC14L MAXARR1 NKNUMFRE QBHEAP TTRIP
ASSIGN1 CRATE INCVN MAXARR2 NKPALIN QBHV TWOSUM
AUCTION CREC01 INSUL MAXCUB NKPATH QBMAX V11WATER
BALLGMVN CROSS12 IOIBIN MBIPALIN NKRACING QBMSEQ V8SORT
BARICAVN CTF JEDNAKOS MCARDS NKREZ QBMST VBF2
BASEH CTNBULLS KAGAIN MCITYHAL NKSEQ QBPAL VBGRASS
BCHESS CTNEWS KAMP MCLEAN NKSEV QBPOINT VBOARD
BESTSPOT CTREE KDIFF MCOINS NKSGAME QBRECT VCOLDWAT
BINARY CVJETICI KHISTORY MCONVOI NKSTEP QBROBOT VCOWFLIX
BINLADEN CVPDROME KMEDIAN MDIGITS2 NKTICK QBSCHOOL VECTOR
BLGEN DEMSO KMIN MESSAGE NOIXICH QBSELECT VKNIGHTS
BONES DGOLD KPLANK MILITARY NTHUGE QBSQUARE VMATRIX
BONUS DHCAT KQUERY MINK NTPFECT QBSTR VMPIZZA
BONUS13 DHLOCO KSEQ1 MINROAD NTSEQ QMAX VMQUABEO
BRIDGES DHRECT KVIP MIXUP2 NTTREE QMAX2 VMRR
BWPOINTS DHSERV LABUDOVI MLASERP NUCLEAR QTLOVE3 VMSWAP
C11CAVE DISNEY1 LATGACH MMASS NUMCON QTSEQ VMUNCH
C11HUM DISNEY2 LATGACH4 MRECAMAN ONE4EVER REFORM VNEMPIRE
C11ID DTTUI1 LCS2X MRECT1 OPTCUT REVAMP VODIVIDE
C11PAIRS FBRICK LEM MTCBHT PA06ANT ROBOCON VOGAME
C11PINES FIRS LEM1 MTHCN PALINX ROTATION VOMOVREC
C11POST FLOYD LEM2 MTWALK PARIGAME SCOLLECT VOSMAXK
C11SEQ FOCUS LEM3 NETACCEL PBCJUMP SEARCH VOSRTRI
C11SEQ2 FWATER LEM5 NKABD PBCPOINT SEARCH1 VOSTOUR
C11SEQ3 GAME3112 LINEGAME NKBM PBCRECT SEC VOSTRAVL
C11SUM GRAPH_ LIQ NKBUS PBCSEQ SKFIB VOSTREE2
C11TOUCH HAF1 LIS NKCABLE PBCWATER SKWLTH VOTREE
C11TRCNT HAM12 LOTT NKCARD PBCWRI STMERGE VOXOR
CBUYING HEAP1 LQDDIV NKCITY PERC SUBSTR VPDOMINO
CENTRE28 HELPPM LQDFROG NKCNT1 PNUMBER TAYTRUC VRATF
CHAIN2 HIREHP LQDGONME NKFLOW POST TEST VSTEPS
CHESSCBG HOUSES LQDRECT NKGUARD POST3 THEME VUKVN
CINEMA HSPC14A LUBENICA NKINV PTRANG TJALG WAVE
CLEAR HSPC14D M00PAIR NKJUMP PVOI14_2 TOURS13 WCALC
CLOCK HSPC14F MAJSTOR NKLETTER PVOI14_4 TPINCD XUCXAC
COLLECT HSPC14H MATCH1 NKLINEUP PVOI14_5 TRAFFICN YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CASTLE DTDOI LTPMSEQ MELE3 NUMVN PRAVO SPSEQ
COIN34 HAOI5000 LUCKY13 NKTRIO POTATO QBSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.