Hồ Văn Long

@vanlong_cbl201

Viet Nam, Bình Phước

Institution: THPT chuyên Bình Long

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAT HBTLCA MAXCUB NKRACING QBMST TWOSUM
ADS CHEER HEAP1 MAXNUM NKREZ QBPAL UPGRANET
AMSSEQ CHESSCBG HELPPM MBLAST NKSEQ QBRECT V11WATER
ANT CINEMA HIREHP MCARDS NKSGAME QBROBOT V8ORG
AREA CMP HOUSES MCITYHAL NKSP QBSCHOOL V8SCORE
ASSIGN1 COIN34 HP09ANTS MCOINS NKSTEP QBSELECT VBF1
AUCTION COLLECT HSPC14A MDIGITS2 NKTABLE QBSEQ VBF2
AZNET COLOREC HSPC14H MDOLLS NKTARDY QBSQUARE VBGRASS
BALLGMVN COMNET HSPC14I MECUNG NKTEAM QBSTR VBOARD
BAOVE COPRIMES HSPC14J MESSAGE NKTEST QBTICKET VCOLDWAT
BASEH COUNTCBG HSPC14L MINCUT NKTICK QMAX VCOWFLIX
BCDIV COUNTPL INCVN MINK NKTOSS QMAX2 VDANGER
BEADSNB COWGIRL INSUL MINROAD NOIXICH QTDIVSEQ VECTOR
BESTSPOT CRATE INTEGER7 MIXUP2 NOTE QTGIFT1 VMAZE
BFCHAL CREC01 IOIBIN MMASS NTSEQ QTSEQ VMCANDLE
BGBOARD CRITICAL JEWELNB MMAXPER NTTREE QUEENNB VMDAOBIT
BGMAGIC CROSS12 JOBSET MPILOT NUMBER RABGAME VMGOLD
BGMINE CRUELL KAGAIN MPRIME NUMCON REFORM VMMARBLE
BGSTRING CTNBULLS KANDP MPRIME1 OPTCUT REVAMP VMQUABEO
BGTRAVEL CTNEWS KBUILD MRECAMAN PALINY ROADS VMRR
BIGNUM CTREE KDEL MTHCN PARIGAME ROBOCON VMSORT
BINARY CWAY KDIFF MTWALK PASSWORD ROTATION VMST
BINARY2 DAMAGE KINV MULONE PBCDEM SAFENET2 VMSUBSTR
BINLADEN DGOLD KMEDIAN MYSTERY PBCDIV SBOOST VMUNCH
BLGEN DHEXP KMIN NBFA PBCISPIS SEARCH VNABOR
BONES DHFRBUS KPLANK NDCCARD PBCJUMP SEC VNCUT
BONUS DHLOCO KQUERY NETACCEL PBCPOINT SHCH VNEMPIRE
BONUS13 DHRECT KTUAN NK2MFS PBCSEQ SHHV VO17LAN
BWPOINTS DHSERV LASCALE NKABD PBCWATER SHTH VO17PHD
C11BC2 DHTABLE LATGACH NKBM PBCWRI SKFIB VOBOARD3
C11BEAU DIAMOND LATGACH4 NKBUS PCIRCLE SKPV15_5 VOBRACK
C11CAL DIGIT LCA NKCABLE PERC SKWLTH VODIVIDE
C11CAVE DIGIT0 LCS2X NKCITY PERIODNB SMAX VOGAME
C11CUT DPER LEM3 NKCNT1 PHEPNHAN SPBINARY VOMARIO
C11ID DQUERY LEM4 NKDIVSEQ PLACE SPSEQ VOMOVREC
C11KM DTDOI LEM5 NKEDIT PNUMBER STABLE VOROOM
C11LOCK DTGAME LEM6 NKFLOW POST STMERGE VOS2SUM
C11PAIRS DTKSUB LEM7 NKGOLF POST3 STNODE VOSLIS
C11PNUM DTTUI1 LINEGAME NKGUARD POWER STONE1 VOSRTRI
C11PRIME DTTUI2 LIQ NKH PTQMSEQ SUBSTR VOSSEQ
C11ROOKS EGG LIS NKINV PTRANG SUM3 VOSSEVEN
C11SEQ ELEVATOR LITES NKJUMP PTREE SUMXOR VOSTOUR
C11SEQ2 ENET LNACS NKLEAGUE PVOI14_2 TAYTRUC VOTREE
C11SEQ3 ETF LQDGONME NKLEAVES PWALK TCDFZ VOXOR
C11STR2 FIBVAL LQDXEUI NKLETTER PYRAMID2 TEST VRATF
C11SUM FIRS LSFIGHT NKLEXIC QBAGENTS TFIELD VSTEPS
C11TRCNT FLOYD LSTAR NKLINEUP QBBISHOP THEME VUKVN
C11WATER FSELECT LTPMSEQ NKMAXSEQ QBBUILD TJALG VWORDPOW
C11XOA FWATER LUBENICA NKMOBILE QBCIRARC TNHWIFI WAVE
CAR GARDEN25 LUCKYNUM NKNUMFRE QBDIVSEQ TRAFFICN WCALC
CASTLE GONDOR M00PAIR NKONEARC QBGAME TRAVEL12 WEATHER
CATALAN GPMB M3TILE NKPALIN QBHEAP TREAT WORDCNT
CBUYING GRAPH_ MATCH1 NKPANO QBHV TREELINE XUCXAC
CENTRE28 GSS MATCH2 NKPATH QBMARKET TRIPHP YPKTH
CHAIN2 HAF1 MAUGIAO NKPOLY QBMAX TTRIP YUGI
CHATCHIT HAM12 MAXARR1 NKPOS QBMSEQ TWO ZABAVA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME CT HUGEKNAP MCLEAN NK05MNIM PRAVO VN_ZR_I
BLOPER DEGREE ILSMATH MKFLAGS NKTRIO QBCAKE
CHNREST FMATCH ITREE MLASERP NSP QBPOINT
CHUOIHAT HSPC14B LQDDIV MSE06H PALDR RECTP
CLOCK HSPC14F MCHAOS NEAREST PBCGANGS TOTALODD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.