Vũ Văn Đô

@vandost0109

Viet Nam, Sóc Trăng

Institution: Nguyen Thi Minh Khai High School

<3 Information Technology <3 <3 DLKP <3

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG HSPC14I MDOLLS NKLETTER QBAGENTS TRAFFICN
ADS CLOCK HSPC14J MECUNG NKLINEUP QBBISHOP TRILAND
ALAKE CMP IDCODE MEO NKMAXSEQ QBBUILD TTRIP
AMSSEQ COLLECT ILSMATH MESSAGE NKNUMFRE QBDIVSEQ TWO
ANT COLOREC INCVN MFISH NKONEARC QBGAME V11WATER
AREA COND INSUL MINCUT NKPALIN QBHEAP V8ORG
AUCTION COUNTCBG INTEGER7 MINK NKRACING QBHV V8SCORE
BALLGMVN COUNTPL IOIBIN MINROAD NKREZ QBMAX VBF1
BASEH COWGIRL KAGAIN MIXUP2 NKSEQ QBMSEQ VBF2
BCDIV CPPSET KANDP MMASS NKSGAME QBMST VBGRASS
BEADSNB CRATE KDEL MMAXPER NKTABLE QBPOINT VBOARD
BESTSPOT CREC01 KDIFF MMMGAME NKTARDY QBRECT VCOLDWAT
BFCHAL CRUELL KGSS MPILOT NKTEAM QBROBOT VCOWFLIX
BGMAGIC CRYPTKEY KINGDOM MPRIME NKTICK QBSCHOOL VDANGER
BGSTRING CTNBULLS KINV MPRIME1 NKTRIO QBSEGPAR VECTOR
BIGNUM CTNOWN KMIN MRECAMAN NOIXICH QBSELECT VMCANDLE
BINARY2 CUTSEQS KPLANK MSE06H NOTE QBSEQ VMDAOBIT
BINLADEN DAMAGE KQUERY MSE07B NTSEQ QBSQUARE VMMTFIVE
BLGEN DHEXP LABUDOVI MSTICK NUCLEAR QBSTR VMQUABEO
BLOPER DHFUNC LATGACH MTWALK NUMBER QBTICKET VMREL6
BONES DHLOCK LATGACH4 MULONE NUMCON QMAX VMRR
BONUS DHLOCO LCA MYSTERY ONE4EVER QMAX2 VMSORT
BONUS13 DIGIT0 LCS2X NBFA ORDERSET ROADS VMSUBSTR
BWPOINTS DQUERY LEM3 NBFD PALINY ROBOCON VMUNCH
C11BC2 DTDOI LEM4 NBFM PARIGAME ROTATION VODIVIDE
C11BEAU DTKSUB LEM5 NDCCARD PATULJCI SEARCH VODONCAY
C11CAVE DTTUI1 LINEGAME NEAREST PBCDIV SEQ198 VOHAUCAN
C11ID EGG LIQ NK05MNIM PBCPOINT SETNJA VOIEXAM
C11KM ELEVATOR LIS NK2MFS PBCSEQ SHHV VOJLEV
C11PAIRS FINDNUM LITES NKABD PBCWATER SPBINARY VOLAND
C11PINES FIRS LNACS NKBM PBCWRI SPSEQ VOSSEVEN
C11PNUM FLOYD LTPMSEQ NKBRACKE PCIRCLE STABLE VOSTR
C11SEQ FOCUS LUCKYNUM NKBUILD PCYCLE STNODE VRATF
C11SEQ3 FWATER M00PAIR NKBUS PIZZALOC STRANGE VSTEPS
C11STR2 GOLD M3TILE NKCABLE PNUMBER SUBSTR VUKVN
C11SUM GRAPH_ MAXARR1 NKCARD POST SUM3 WCALC
C11TRCNT GSS MAXCUB NKCITY POST3 SUMXOR WEATHER
C11WATER HAM12 MBEEWALK NKDIVSEQ POTATO SWAPB WORDCNT
CAR HAOI6000 MBLAST NKGIFTS POWER TAYTRUC XMAS
CBUYING HBTLCA MBUS NKGUARD PTQMSEQ TCDFZ XUCXAC
CENTRE28 HEAP1 MCHAOS NKH PTRANG TEST YUGI
CHAIN2 HOUSES MCITYHAL NKINV PVOI14_2 THEME
CHATCHIT HP09ANTS MCLEAN NKJUMP PWALK TJALG
CHEAT HSPC14A MDIGITS2 NKLEAGUE PWRFAIL TPTICKET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HIWAY MCLONUM OWN2
MCARDS METERAIN STREDUCE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.