Tùng Nguyễn

@tungnguyen_01

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Trần Phú

Shaco

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG HSPC14L MARBLE NKLEAGUE PVOI14_4 STMERGE
ADBRACK CMP INKPRINT MAUGIAO NKLETTER PWALK STNODE
ADS COLLECT INSUL MAXARR1 NKLINEUP PWRFAIL STONE1
AMSSEQ COLOREC IOIBIN MBEEWALK NKLUCK QBAGENTS SUMS
ANT COMNET ITREE MBLAST NKMAXSEQ QBBISHOP SWAPB
AREA COMPUTER JEDNAKOS MBUS NKMOBILE QBBUILD TJALG
AUCTION COUNTCBG KAGAIN MCARDS NKNUMFRE QBCIRARC TOTALODD
AZNET COUNTPL KAMP MCHAOS NKONEARC QBDIVSEQ TRAFFICN
BALLGMVN COWGIRL KANDP MCLEAN NKPALIN QBGAME TREAT
BCDIV CRATE KCOLLECT MDOLLS NKPATH QBHEAP TREEPATH
BEADSNB CREC01 KDIFF MECUNG NKPOLICE QBMARKET TTRIP
BESTSPOT CRITICAL KGSS MEDIAN NKPOS QBMAX UPGRANET
BGMINE CRUELL2 KINGDOM MELE2 NKRACING QBMSEQ V8ORG
BINARY2 CRYPTKEY KINV MESSAGE NKREZ QBMST V8SCORE
BINLADEN CSTARS KMEDIAN MINCUT NKSEQ QBPAL V8SORT
BLAND CTAIN KMIN MINK NKSGAME QBPOINT VCOWFLIX
BLGEN CTREE KPLANK MINROAD NKTABLE QBRECT VDANGER
BLOPER DEMSO KQUERY MIXUP2 NKTEAM QBROBOT VKNIGHTS
BONES DHFRBUS KTUAN MMASS NKTICK QBSCHOOL VMCANDLE
BONUS DHFUNC LABUDOVI MMMGAME NKTOSS QBSEGPAR VMDAOBIT
BONUS13 DHLOCK LANDK MOVE12 NKTRIO QBSELECT VMMTFIVE
BWPOINTS DHLOCO LASCALE MPILOT NOIXICH QBSEQ VMPIZZA
C11BC2 DHRECT LATGACH MSE07B NTPFECT QBSORT VMREL6
C11BEAU DHSERV LATGACH4 MSTICK NTSEQ QBSQUARE VMST
C11CAL DQUERY LCA MTREE NTTREE QBSTR VMSUBSTR
C11CAVE DTDOI LCS2X MTWALK NUMBER QMAX VMTRIP
C11CUT FBRICK LEM3 MULONE ONE4EVER QMAX2 VMUNCH
C11DK2 FIB LEM6 MYSTERY PA06ANT QTLOVE2 VNEMPIRE
C11KM FIRS LEM7 NCOB PARIGAME QTSEQ VOGCDSUM
C11PNUM FLOYD LINEGAME NDCCARD PATULJCI RABGAME VOMARIO
C11POST FOCUS LIQ NEAREST PBCDEM REFORM VOSCUN
C11SEQ FSELECT LIS NETACCEL PBCGANGS REVAMP VOSRTRI
C11SEQ3 FWATER LITES NK05MNIM PBCPOINT ROADS VOSTOUR
C11STR2 GCDSUM LNACS NKABD PBCSEQ ROBOCON VOTREE
C11TRCNT GONDOR LQDGONME NKBRACKE PBCWATER ROTATION VRATF
C11XOA GRAPH_ LSFIGHT NKBUILD PCYCLE SAFENET2 VSTEPS
CAR GSS LSORTVN NKBUS PERIODNB SEQ198 VUKVN
CBUYING HAF1 LSTAR NKCABLE PIZZALOC SETNJA WCALC
CENTRE28 HBTLCA LUBENICA NKCITY PLACE SHHV WEATHER
CHAIN2 HEAP1 LUCKY13 NKFLOW PNUMBER SKWLTH XUCXAC
CHATCHIT HELPPM LUCKYNUM NKGUARD POST3 SPBINARY ZABAVA
CHEAT HIREHP M3TILE NKINV PRAVO SPSEQ
CHEER HOUSES MAFIJA NKJUMP PTRANG STABLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FFLOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.