Tùng Nguyễn

@tungnguyen_01

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Trần Phú

Shaco

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMPUTER IOIBIN MBEEWALK NKLINEUP PWALK SUMTREE
ADBRACK COUNTCBG ITREE MBLAST NKLUCK PWRFAIL SWAPB
ADS COUNTPL JEDNAKOS MBUS NKMAXSEQ QBAGENTS TJALG
AMSSEQ COWGIRL JOBSET MCARDS NKMOBILE QBBISHOP TOTALODD
ANT CRATE KAGAIN MCHAOS NKNL QBBUILD TOURS13
AREA CREC01 KAMP MCLEAN NKNUMFRE QBCIRARC TRAFFICN
AUCTION CRITICAL KANDP MDOLLS NKONEARC QBDIVSEQ TRAVEL12
AZNET CRUELL2 KCOLLECT MECUNG NKPALIN QBGAME TREAT
BALLGMVN CRYPTKEY KDIFF MEDIAN NKPATH QBHEAP TREEPATH
BCDIV CSTARS KGSS MELE2 NKPOLICE QBMARKET TRIBE
BEADSNB CTAIN KINGDOM MESSAGE NKPOLY QBMAX TTRIP
BESTSPOT CTREE KINV MINCOST NKPOS QBMSEQ TWOSAT
BGMINE DEMSO KMEDIAN MINCUT NKRACING QBMST UPGRANET
BGTRAVEL DHFRBUS KMIN MINK NKREZ QBPAL V8ORG
BINARY2 DHFUNC KPLANK MINROAD NKSEQ QBPOINT V8SCORE
BINLADEN DHLOCK KQUERY MIXUP2 NKSGAME QBRECT V8SORT
BLAND DHLOCO KQUERY2 MMASS NKTABLE QBROBOT VCOWFLIX
BLGEN DHRECT KTUAN MMATRIX NKTEAM QBSCHOOL VDANGER
BLOPER DHSERV LABUDOVI MMMGAME NKTICK QBSEGPAR VKNIGHTS
BONES DIVSEQQ LANDK MOVE12 NKTOSS QBSELECT VMCANDLE
BONUS DQUERY LASCALE MPILOT NKTRIO QBSEQ VMDAOBIT
BONUS13 DTDOI LATGACH MRECT1 NOIXICH QBSORT VMMTFIVE
BWPOINTS DTKSUB LATGACH4 MSE07B NTPFECT QBSQUARE VMPIZZA
C11BC2 FACUP LAZYCOWS MSTICK NTSEQ QBSTR VMREL6
C11BEAU FBRICK LCA MSTRING NTTREE QMAX VMST
C11CAL FFLOW LCS2X MTREE NUMBER QMAX2 VMSUBSTR
C11CAVE FIB LEM3 MTWALK OLDMAPS QTLOVE2 VMTRIP
C11CUT FIRS LEM6 MULONE ONE4EVER QTREEX VMUNCH
C11DK2 FLOYD LEM7 MYSTERY PA06ANT QTSEQ VNEMPIRE
C11KM FMATCH LINEGAME NCOB PALINY RABGAME VOCARD
C11PNUM FOCUS LIQ NDCCARD PARIGAME REFORM VOGCDSUM
C11POST FSELECT LIS NEAREST PATULJCI REKMP VOHAUCAN
C11SEQ FWATER LITES NETACCEL PBCDEM REVAMP VOIEXAM
C11SEQ3 GCDSUM LNACS NK05DSRT PBCGANGS ROADS VOMARIO
C11STR2 GONDOR LQDGONME NK05MNIM PBCPOINT ROBOCON VOSCUN
C11TRCNT GRAPH_ LQDRACE NK05ORDR PBCSEQ ROTATION VOSRTRI
C11XOA GSS LSFIGHT NKABD PBCWATER SAFENET2 VOSTOUR
CAR HAF1 LSORTVN NKBM PCYCLE SEQ198 VOSTR
CBUYING HBTLCA LSTAR NKBRACKE PER SETNJA VOTREE
CENTRE28 HEAP1 LUBENICA NKBUILD PERIODNB SHHV VRATF
CHAIN2 HELPPM LUCKY13 NKBUS PIZZALOC SKWLTH VSTEPS
CHATCHIT HIREHP LUCKYNUM NKCABLE PLACE SPBINARY VUKVN
CHEAT HIWAY M3TILE NKCITY PNUMBER SPSEQ WCALC
CHEER HOUSES MAFIJA NKFLOW POST3 STABLE WEATHER
CHESSCBG HSPC14A MARBLE NKGUARD PRAVO STMERGE XUCXAC
CMP HSPC14L MATCH1 NKINV PTRANG STNODE YPKTH
COLLECT IDCODE MATRIX NKJUMP PTREE STONE1 ZABAVA
COLOREC INKPRINT MAUGIAO NKLEAGUE PVOI14_4 SUBSTR
COMNET INSUL MAXARR1 NKLETTER PVOI14_5 SUMS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOXES
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.