Tùng Nguyễn

@tungnguyen_01

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Trần Phú

Shaco

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMPUTER ITREE MBUS NKMAXSEQ QBAGENTS TJALG
ADBRACK COUNTCBG JEDNAKOS MCARDS NKMOBILE QBBISHOP TOTALODD
ADS COUNTPL KAGAIN MCHAOS NKNL QBBUILD TOURS13
AMSSEQ COWGIRL KAMP MCLEAN NKNUMFRE QBCIRARC TRAFFICN
ANT CRATE KANDP MDOLLS NKONEARC QBDIVSEQ TRAVEL12
AREA CREC01 KCOLLECT MECUNG NKPALIN QBGAME TREAT
AUCTION CRITICAL KDIFF MEDIAN NKPATH QBHEAP TREEPATH
AZNET CRUELL2 KGSS MELE2 NKPOLICE QBMARKET TRIBE
BALLGMVN CRYPTKEY KINGDOM MESSAGE NKPOLY QBMAX TTRIP
BCDIV CSTARS KINV MINCOST NKPOS QBMSEQ TWOSAT
BEADSNB CTAIN KMEDIAN MINCUT NKRACING QBMST UPGRANET
BESTSPOT CTREE KMIN MINK NKREZ QBPAL V8ORG
BGMINE DEMSO KPLANK MINROAD NKSEQ QBPOINT V8SCORE
BGTRAVEL DHFRBUS KQUERY MIXUP2 NKSGAME QBRECT V8SORT
BINARY2 DHFUNC KQUERY2 MMASS NKTABLE QBROBOT VCOWFLIX
BINLADEN DHLOCK KTUAN MMATRIX NKTEAM QBSCHOOL VDANGER
BLAND DHLOCO LABUDOVI MMMGAME NKTICK QBSEGPAR VKNIGHTS
BLGEN DHRECT LANDK MOVE12 NKTOSS QBSELECT VMCANDLE
BLOPER DHSERV LASCALE MPILOT NKTRIO QBSEQ VMDAOBIT
BONES DIVSEQQ LATGACH MRECT1 NOIXICH QBSORT VMMTFIVE
BONUS DQUERY LATGACH4 MSE07B NTPFECT QBSQUARE VMPIZZA
BONUS13 DTDOI LAZYCOWS MSTICK NTSEQ QBSTR VMREL6
BWPOINTS DTKSUB LCA MSTRING NTTREE QMAX VMST
C11BC2 FACUP LCS2X MTREE NUMBER QMAX2 VMSUBSTR
C11BEAU FBRICK LEM3 MTWALK OLDMAPS QTLOVE2 VMTRIP
C11CAL FFLOW LEM6 MULONE ONE4EVER QTREEX VMUNCH
C11CAVE FIB LEM7 MYSTERY PA06ANT QTSEQ VNEMPIRE
C11CUT FIRS LINEGAME NCOB PALINY RABGAME VOCARD
C11DK2 FLOYD LIQ NDCCARD PARIGAME REFORM VOGCDSUM
C11KM FMATCH LIS NEAREST PATULJCI REKMP VOHAUCAN
C11PNUM FOCUS LITES NETACCEL PBCDEM REVAMP VOIEXAM
C11POST FSELECT LNACS NK05DSRT PBCGANGS ROADS VOMARIO
C11SEQ FWATER LQDGONME NK05MNIM PBCPOINT ROBOCON VOSCUN
C11SEQ3 GCDSUM LQDRACE NK05ORDR PBCSEQ ROTATION VOSRTRI
C11STR2 GONDOR LSFIGHT NKABD PBCWATER SAFENET2 VOSTOUR
C11TRCNT GRAPH_ LSORTVN NKBM PCYCLE SEQ198 VOSTR
C11XOA GSS LSTAR NKBRACKE PER SETNJA VOTREE
CAR HAF1 LUBENICA NKBUILD PERIODNB SHHV VRATF
CBUYING HBTLCA LUCKY13 NKBUS PIZZALOC SKWLTH VSTEPS
CENTRE28 HEAP1 LUCKYNUM NKCABLE PLACE SPBINARY VUKVN
CHAIN2 HELPPM M3TILE NKCITY PNUMBER SPSEQ WCALC
CHATCHIT HIREHP MAFIJA NKFLOW POST3 STABLE WEATHER
CHEAT HOUSES MARBLE NKGUARD PRAVO STMERGE XUCXAC
CHEER HSPC14A MATCH1 NKINV PTRANG STNODE YPKTH
CHESSCBG HSPC14L MATRIX NKJUMP PTREE STONE1 ZABAVA
CMP IDCODE MAUGIAO NKLEAGUE PVOI14_4 SUBSTR
COLLECT INKPRINT MAXARR1 NKLETTER PVOI14_5 SUMS
COLOREC INSUL MBEEWALK NKLINEUP PWALK SUMTREE
COMNET IOIBIN MBLAST NKLUCK PWRFAIL SWAPB

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOXES
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.