Tu Pham

@tuikopit

Viet Nam, Ha Noi

Institution: c

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ MPRIME NKLP POST VPARTSUM
CMP MTWALK NKMAXSEQ POST3
FINDNUM NKABD NKNUMFRE QBMAX
GSS NKBUS PALINY QBSEQ
INTEGER7 NKDIVSEQ PBCDIV QBSQUARE
LIGHT NKH PBCFIBO QBSTR
LIQ NKINV PNUMBER TCDFZ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA MAXNUM NEAREST QBHV SPSEQ
FLOYD MDIGITS2 PAGAIN QMAX SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.