Tuan Nguyen

@tuan140101

Viet Nam, Da Nang

Institution: The village school

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CPPSET HP09ANTS MCLEAN NKEDIT PTRANG SUMS
ALADDIN CRATE HSPC14A MCOINS NKFLOW PTREE SUMXOR
AMSSEQ CRITICAL HSPC14I MCONVOI NKGUARD PVOI14_1 TCDFZ
ANT CROSS12 HSPC14L MDIGITS2 NKH PVOI14_2 TEST
AREA CTNBULLS ILSBIN MDOLLS NKINV PWALK TFIELD
AUCTION CTREE INSUL MEDIAN NKJUMP PWRFAIL THEME
AZNET DHEXP IOIBIN MELE2 NKLAND QBAGENTS TJALG
BALLGMVN DHFRBUS KAGAIN MESSAGE NKLEAGUE QBBISHOP TNHTEST
BARIC DHGARDEN KCOIN METERAIN NKLETTER QBDIVSEQ TNHWIFI
BASEH DHLOCO KGSS MILITARY NKLINEUP QBHEAP TRAFFICN
BCDIV DHSERV KINGDOM MINCOST NKMAXSEQ QBHV TRAVEL12
BEADSNB DIGIT0 KKDD MINCUT NKMINERS QBMAX TREAT
BESTSPOT DISNEY1 KMIN MINK NKNUMFRE QBMSEQ TWO
BIGNUM DISNEY2 KPLANK MINROAD NKONEARC QBMST UPGRANET
BINARY DPER KSEQ1 MIXUP2 NKPALIN QBPAL V11WATER
BLGEN DQUERY KVIP MMASS NKPATH QBPOINT V8ORG
BONUS DTDOI KWAY MMAXPER NKPOS QBRECT V8SCORE
BWPOINTS DTKSUB LABUDOVI MMOD29 NKRACING QBROBOT VBOARD
C11BC2 DTTUI1 LASCALE MORSEDEC NKREZ QBSCHOOL VCOWFLIX
C11BEAU DTTUI2 LATGACH MPILOT NKSEQ QBSELECT VDANGER
C11CAL DUGOVI LATGACH4 MPRIME NKSEV QBSEQ VECTOR
C11CAVE ELEVATOR LCA MRECAMAN NKSGAME QBSQUARE VMCANDLE
C11GAME2 ETF LCS2X MREPLBRC NKTEAM QBSTR VMKEY
C11GENIE FIBVAL LEM3 MSE07B NKTICK QHROAD VMQUABEO
C11HUM FINDNUM LEM5 MSE08G NOIXICH QMAX VMREL6
C11ID FIRS LEM6 MSTICK NTPFECT QMAX2 VMRR
C11KM FLOYD LINEGAME MTELE NTSEQ QTDIVSEQ VMSORT
C11PRIME FMATCH LIQ MTREE NTTREE QTGIFT1 VMSUBSTR
C11ROOKS FOCUS LIS MTRIAREA NUMBER REFORM VMSUM2
C11SEQ3 FSELECT LNACS MTWALK NUMCON ROTATION VMYT
C11STAR FWATER LQDBUS MYSTERY PALINY SAFENET2 VNCUT
C11STR2 GCDSUM LQDDIV NDCCARD PARIGAME SCOLLECT VOBIGNUM
C11SUM GLOVE LQDGONME NEAREST PBCDEM SEC VODIVIDE
C11TRCNT GONDOR LQDNUMS NETACCEL PBCDIV SEQ198 VOSMAXK
CAR GRAPH_ LSFIGHT NK05MNIM PBCFIBO SETNJA VOSSEVEN
CBUYING GSS LTPMSEQ NK2MFS PBCGANGS SHHV VOSTR
CENTRE28 HAF1 LUBENICA NKABD PBCPOINT SKFIB VOSTRIBO
CHAIN2 HBTLCA M3TILE NKBM PBCWATER SKWTHR VOTREE
CHEER HEADQRT MAXARR1 NKBRACKE PCYCLE SPSEQ VRATF
CMP HEAP1 MAXARR2 NKCABLE PIZZALOC STABLE VSTEPS
COIN34 HELPPM MBEEWALK NKCITY PNUMBER STNODE VUKVN
COUNTCBG HIREHP MBLAST NKCNT1 POST STONE1 WCALC
COUNTPL HIWAY MCARDS NKCNT2 POST3 STRANGE WEATHER
COWGIRL HOUSES MCITYHAL NKDIVSEQ PTQMSEQ SUBSTR YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NKTABLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.