Tuan Nguyen

@tuan140101

Viet Nam, Da Nang

Institution: The village school

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRATE HSPC14I MCONVOI NKH PWALK THEME
ALADDIN CRITICAL HSPC14L MDIGITS2 NKINV PWRFAIL TJALG
AMSSEQ CROSS12 ILSBIN MDOLLS NKJUMP QBAGENTS TNHTEST
ANT CTNBULLS INSUL MEDIAN NKLAND QBBISHOP TNHWIFI
AREA CTREE IOIBIN MELE2 NKLEAGUE QBDIVSEQ TRAFFICN
AUCTION DHEXP KAGAIN MESSAGE NKLETTER QBHEAP TRAVEL12
AZNET DHFRBUS KCOIN METERAIN NKLINEUP QBHV TREAT
BALLGMVN DHGARDEN KGSS MILITARY NKMAXSEQ QBMAX TWO
BARIC DHLOCO KINGDOM MINCOST NKMINERS QBMSEQ UPGRANET
BASEH DHSERV KKDD MINCUT NKNUMFRE QBMST V11WATER
BCDIV DIGIT0 KMIN MINK NKONEARC QBPAL V8ORG
BEADSNB DISNEY1 KPLANK MINROAD NKPALIN QBPOINT V8SCORE
BESTSPOT DISNEY2 KSEQ1 MIXUP2 NKPATH QBRECT VBOARD
BIGNUM DPER KVIP MMASS NKPOS QBROBOT VCOWFLIX
BINARY DQUERY KWAY MMAXPER NKRACING QBSCHOOL VDANGER
BLGEN DTDOI LABUDOVI MMOD29 NKREZ QBSELECT VECTOR
BONUS DTKSUB LASCALE MORSEDEC NKSEQ QBSEQ VMCANDLE
BWPOINTS DTTUI1 LATGACH MPILOT NKSEV QBSQUARE VMKEY
C11BC2 DTTUI2 LATGACH4 MPRIME NKSGAME QBSTR VMQUABEO
C11BEAU DUGOVI LCA MRECAMAN NKTEAM QHROAD VMREL6
C11CAL ELEVATOR LCS2X MREPLBRC NKTICK QMAX VMRR
C11CAVE ETF LEM3 MSE07B NOIXICH QMAX2 VMSORT
C11GAME2 FIBVAL LEM5 MSE08G NTPFECT QTDIVSEQ VMSUBSTR
C11GENIE FINDNUM LEM6 MSTICK NTSEQ QTGIFT1 VMSUM2
C11HUM FIRS LINEGAME MTELE NTTREE REFORM VMYT
C11ID FLOYD LIQ MTREE NUMBER ROTATION VNCUT
C11KM FMATCH LIS MTRIAREA NUMCON SAFENET2 VOBIGNUM
C11PRIME FOCUS LNACS MTWALK PALINY SCOLLECT VODIVIDE
C11ROOKS FSELECT LQDBUS MYSTERY PARIGAME SEC VOSMAXK
C11SEQ3 FWATER LQDDIV NDCCARD PBCDEM SEQ198 VOSSEVEN
C11STAR GCDSUM LQDGONME NEAREST PBCDIV SETNJA VOSTR
C11STR2 GLOVE LQDNUMS NETACCEL PBCFIBO SHHV VOSTRIBO
C11SUM GONDOR LQDRACE NK05MNIM PBCGANGS SKFIB VOTREE
C11TRCNT GRAPH_ LSFIGHT NK2MFS PBCPOINT SKWTHR VRATF
CAR GSS LTPMSEQ NKABD PBCWATER SPSEQ VSTEPS
CBUYING HAF1 LUBENICA NKBM PCYCLE STABLE VUKVN
CENTRE28 HBTLCA M3TILE NKBRACKE PIZZALOC STNODE WCALC
CHAIN2 HEADQRT MAXARR1 NKCABLE PNUMBER STONE1 WEATHER
CHEER HEAP1 MAXARR2 NKCITY POST STRANGE YPKTH
CMP HELPPM MBEEWALK NKCNT1 POST3 SUBSTR
COIN34 HIREHP MBLAST NKCNT2 PTQMSEQ SUMS
COUNTCBG HIWAY MCARDS NKDIVSEQ PTRANG SUMXOR
COUNTPL HOUSES MCITYHAL NKEDIT PTREE TCDFZ
COWGIRL HP09ANTS MCLEAN NKFLOW PVOI14_1 TEST
CPPSET HSPC14A MCOINS NKGUARD PVOI14_2 TFIELD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

NKTABLE
QBSORT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.