Trương Thanh Minh

@tthanhminh1112

Viet Nam, Ninh Phuoc - Ninh Thuan

Institution: Le Quy Don

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 HIREHP MESSAGE NKPOS QBMST UPGRANET
ADS CHATCHIT HIWAY MESSAGE1 NKRACING QBRECT V11STR
AMSSEQ CHEER INSUL MINCOST NKREZ QBROBOT V8ORG
ANT CHNREST INTEGER7 MINCUT NKSEQ QBSCHOOL V8SCORE
AREA CHUOIHAT IOIBIN MINK NKSGAME QBSEGPAR VBF1
ASSIGN1 CMP JOBSET MINROAD NKSTEP QBSELECT VBGRASS
AUCTION COLLECT KAGAIN MIXUP2 NKTARDY QBSEQ VBOARD
AVLBIT COLOREC KANDP MMASS NKTEAM QBSQUARE VCOLDWAT
AZNET COUNTCBG KBUILD MOBIVINA NKTICK QBSTR VCOWFLIX
BALLGMVN COWGIRL KCOLLECT MPILOT NKTRIO QBTICKET VDANGER
BARICAVN CRATE KDEL MPRIME NOIXICH QHROAD VMATRIX
BASEH CREC01 KDIFF MRECAMAN NORMA QMAX VMMTFIVE
BCDIV CRITICAL KGSS MTWALK NSC QMAX2 VMQTREE
BEADSNB CRUELL KKDD MYSTERY NTPFECT QOS VMRESTO
BESTSPOT CRYPTKEY KMIN NDCCARD NTTREE QTDIVSEQ VMRR
BFCHAL CUTRECT KPASS NK2MFS NUMCON QTSEQ VMSALARY
BIGNUM CUTSEQS KPLANK NKABD ONE4EVER QVSICK VMUNCH
BINPACK DEMSO KQUERY NKBAS PAGODA RIDERHP VNCUT
BLGEN DGOLD KVIP NKBM PALINY ROADS VNEMPIRE
BOB DHEXP KWAY NKBRACKE PARIGAME ROBOCON VO17LAN
BONES DHFRBUS LATGACH NKBUILD PBCDEM SAFENET2 VO17PHD
BONUS DHRECT LATGACH4 NKCABLE PBCDIV SBOOST VO17TV
BWPOINTS DIGIT0 LCA NKCITY PBCFIBO SEARCH VO17XXX
C11BC2 DIVREL LCS2X NKCNT1 PCYCLE SELFDIV VOCACTUS
C11BEAU DQUERY LEM NKDIVSEQ PERIODNB SEQ198 VODIVIDE
C11CAL DTDOI LEM3 NKFLOW PNUMBER SHHV VOGCDSUM
C11CAVE DTKSUB LEM4 NKGIFTS POST SMARTDOG VOHAUCAN
C11ID DTTUI1 LEM5 NKGOLF POWER SPSEQ VOLIS
C11KM ELEVATOR LINEGAME NKGUARD PRODUCT STABLE VOSMAXK
C11PAIRS FBRICK LIQ NKINV PTRANG STNODE VOSNET
C11PINES FERRIES LIS NKJUMP PVOI14_3 SUBSTR VOSRTRI
C11PNUM FIBVAL LITES NKLEAGUE PWALK TCDFZ VOSSEVEN
C11POST FINDNUM LNACS NKLETTER PWRFAIL THEME VOSTR
C11PRIME FIRS LQDFARM NKLINEUP PYTHAEQ TJALG VOSTRIBO
C11ROOKS FLOYD LSORTVN NKLUCK QBAGENTS TOINCSEQ VPARTSUM
C11SEQ FWATER LUBENICA NKMAXSEQ QBBISHOP TOURS13 VRATF
C11SEQ3 GPMB MATCH2 NKMINES QBBUILD TPTICKET VSTEPS
C11SEVEN GRAPH MAUGIAO NKMOBILE QBDIVSEQ TRAVEL12 VWORDPOW
C11STR2 GRAPH_ MAXARR1 NKNUMFRE QBGAME TREAT WCALC
C11SUM GSS MAXARR3 NKONEARC QBHEAP TRILAND WEATHER
C11TOUCH HAM12 MCOINS NKPALIN QBMARKET TWO YPKTH
C11TRCNT HAOI6000 MDIGITS2 NKPATH QBMAX TWOOPERS
CBUYING HINHTHOI MEDIAN NKPOLICE QBMSEQ TWOSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ASSIGN4 FIB HELPPM MEDQUERY NKTABLE QTREEX
COMPANY3 GAME3112 JACOBI MULONE PCIRCLE SUMS
DTGAME HBTLCA LUCKYNUM NEAREST PTREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.