Trương Thanh Minh

@tthanhminh1112

Viet Nam, --

Institution: --

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 HIREHP MINCUT NKSGAME QBSCHOOL V8ORG
ADS CHATCHIT INSUL MINK NKSTEP QBSEGPAR V8SCORE
AMSSEQ CHEER INTEGER7 MINROAD NKTARDY QBSELECT VBF1
ANT CHNREST IOIBIN MIXUP2 NKTEAM QBSEQ VBGRASS
AUCTION CMP KAGAIN MMASS NKTICK QBSQUARE VBOARD
AVLBIT COLLECT KANDP MPILOT NKTRIO QBSTR VCOLDWAT
AZNET COLOREC KBUILD MPRIME NOIXICH QBTICKET VCOWFLIX
BALLGMVN COUNTCBG KCOLLECT MRECAMAN NORMA QHROAD VDANGER
BARICAVN COWGIRL KDEL MTWALK NSC QMAX VMATRIX
BASEH CRATE KDIFF MYSTERY NTPFECT QMAX2 VMMTFIVE
BCDIV CREC01 KGSS NDCCARD NTTREE QTDIVSEQ VMQTREE
BEADSNB CRITICAL KKDD NK2MFS NUMCON QTSEQ VMRESTO
BESTSPOT CRUELL KMIN NKABD ONE4EVER QVSICK VMRR
BFCHAL CRYPTKEY KPASS NKBAS PALINY RIDERHP VMSALARY
BIGNUM CUTRECT KPLANK NKBRACKE PARIGAME ROADS VMUNCH
BINPACK CUTSEQS KQUERY NKBUILD PBCDEM ROBOCON VNCUT
BLGEN DEMSO KVIP NKCABLE PBCDIV SAFENET2 VNEMPIRE
BOB DGOLD LATGACH NKCITY PBCFIBO SBOOST VO17LAN
BONES DHEXP LATGACH4 NKCNT1 PCYCLE SEARCH VO17PHD
BONUS DHFRBUS LCA NKDIVSEQ PERIODNB SELFDIV VO17TV
BWPOINTS DHRECT LCS2X NKFLOW PNUMBER SEQ198 VO17XXX
C11BC2 DIGIT0 LEM NKGOLF POST SHHV VOCACTUS
C11BEAU DQUERY LEM3 NKGUARD POWER SMARTDOG VODIVIDE
C11CAL DTDOI LEM4 NKINV PRODUCT SPSEQ VOGCDSUM
C11CAVE DTKSUB LEM5 NKJUMP PTRANG STABLE VOHAUCAN
C11ID DTTUI1 LINEGAME NKLEAGUE PVOI14_3 STNODE VOLIS
C11KM ELEVATOR LIQ NKLETTER PWALK SUBSTR VOSMAXK
C11PAIRS FBRICK LIS NKLINEUP PWRFAIL TCDFZ VOSNET
C11PINES FERRIES LITES NKLUCK PYTHAEQ THEME VOSRTRI
C11PNUM FIBVAL LNACS NKMAXSEQ QBAGENTS TJALG VOSSEVEN
C11POST FINDNUM LQDFARM NKMINES QBBISHOP TOINCSEQ VOSTR
C11PRIME FIRS LSORTVN NKMOBILE QBBUILD TOURS13 VOSTRIBO
C11ROOKS FLOYD LUBENICA NKNUMFRE QBDIVSEQ TPTICKET VPARTSUM
C11SEQ FWATER MAUGIAO NKONEARC QBGAME TRAVEL12 VRATF
C11SEQ3 GPMB MAXARR1 NKPALIN QBHEAP TREAT VSTEPS
C11SEVEN GRAPH MAXARR3 NKPATH QBMARKET TRILAND VWORDPOW
C11STR2 GRAPH_ MCOINS NKPOLICE QBMAX TWO WCALC
C11SUM GSS MDIGITS2 NKPOS QBMSEQ TWOOPERS WEATHER
C11TOUCH HAM12 MEDIAN NKRACING QBMST TWOSUM YPKTH
C11TRCNT HAOI6000 MESSAGE NKREZ QBRECT UPGRANET
CBUYING HINHTHOI MESSAGE1 NKSEQ QBROBOT V11STR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA FIB HBTLCA JACOBI MEDQUERY NKTABLE QTREEX
DTGAME GAME3112 HELPPM LUCKYNUM MULONE PCIRCLE SUMS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.