Dĩ Võ

@truongdiltt

Viet Nam, Cần Thơ

Institution: THPT chuyen Ly Tu Trong - Can Tho

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS NKFLOW PWALK VCOLDWAT
FLOYD NKSGAME QBMAX VMUNCH
IOIBIN NKTICK QBMST
LATGACH NKTREE QBSCHOOL
LIQ PNUMBER QBSTR
LIS POST V8SCORE
MAXARR1 PTRANG VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM PBCDIV
HIWAY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.