@trungkien11

Viet Nam

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DEMTAU LEM3 MPRIME1 NKPOS PYRAMID2 TAXID
ANT DIGIT0 LEM6 MRECAMAN NKRACING QBBISHOP TEST
AREA DISNEY1 LIGHT MULONE NKREZ QBBUILD THREE
AUCTION DISNEY2 LINEGAME MYSTERY NKSEQ QBCIRARC TJALG
BAOVE DMAYA LIQ NBFA NKSGAME QBHEAP TTRAVEL
BASEH DTDOI LIS NBFD NKSTEP QBHV TWOBLACK
BCDIV DTTUI1 LNACS NBFM NKTARDY QBMAX V8ORG
BESTSPOT DTTUI2 LOTT NETACCEL NKTEAM QBMST V8SCORE
BFCHAL EGG LQDCANDY NK05DSRT NKTICK QBPAL V8SORT
BIGNUM ELEVATOR LQDFIBO NK2MFS NKTREE QBPOINT VBF1
BINLADEN ENET LQDGONME NKABD NKTRIO QBROBOT VBF2
BONES ETF LSFIGHT NKBUS NOIXICH QBSCHOOL VBGRASS
BONUS FINDNUM LUCKYNUM NKCABLE NOTE QBSEQ VBOARD
BRIDGES FIRS M00PAIR NKCAT NSP QBSQUARE VCOLDWAT
BRTREE FLOW1 M3TILE NKCITY NTSHEEP QBSTR VCOWCAR
BWPOINTS FLOYD MAJSTOR NKDISNEY NUMCON QBTICKET VCOWFLIX
CAR FWATER MATMA NKDIVSEQ PAGAIN QBTRANS VDANGER
CATALAN GONDOR MAXARR1 NKFLOW PARIGAME QMAX VECTOR
CBUYING GPT MAXARR2 NKGUARD PBCDIV QMAX2 VMUNCH
CENTRE28 GRAPH_ MBEEWALK NKINV PBCFIBO QUAD VNEMPIRE
CHAIN2 HAF1 MBLAST NKJUMP PBCWATER REVAMP VOJLEV
CHEAT HEAP1 MCITYHAL NKLEAGUE PBCWAYS ROADS VOJUSER
CHEER HIWAY MCLEAN NKLETTER PBCWRI ROCKS VRATF
CHESSCBG INSUL MCOINS NKLEXIC PCIRCLE ROTATION VSTEPS
CINEMA INTEGER7 MDIGITS2 NKLIGHT PCYCLE SBOOST VTRI
CMP IOIBIN MELE2 NKLINEUP PNUMBER SHCH VTRI2
CNMARBLE KANDP MEO NKLP POST SHHV VWORDPOW
COUNTCBG KCOLLECT MESSAGE NKMARS POST3 SHTH WEATHER
CRUELL KDTUYEN MJOURNEY NKMSG POTATO SNSEQ WORDCNT
CRUELL2 KMIN MLASERP NKNUMFRE POWER STABLE XAYNHA
CTNBULLS KSPREE MMASS NKONEARC PTRANG STOCK XMAS
CTNEWS LATGACH MMAXPER NKPALIN PTREE STRANGE XOINC
CWAY LEDOTAN MNERED NKPANO PWALK SUMS YUGI
DANCING LEM2 MPRIME NKPATH PWRFAIL SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CT HUGEKNAP KMBUS MDIGITS MTWALK PIZZALOC SUBSTR
FIRE JACOBI LATGACH4 MFISH NEAREST SETNJA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.