Trọng Thi

@trongthi2407

Viet Nam, Hải Dương

Institution: Hải Dương

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION LIQ NKREZ
BCDIV LIS NKSEQ
C11PRIME MINK NKSGAME
C11SEQ MYSTERY NKTOSS
GSS NKABD PNUMBER
KAGAIN NKLINEUP QMAX
KMIN NKMAXSEQ ROTATION

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LATGACH
PCIRCLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.