Diamond++

@trihien0102

Viet Nam, phủ lý

Institution: hà nam

YÊU BẠN THÂN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COIN34 HSPC14I MBLAST NKLINEUP PVOI14_3 TOPALIN
ADS COLOREC HSPC14J MCARDS NKLP PVOI14_4 TREASRE
AMSSEQ COUNTCBG INCVN MDIGITS2 NKLUCK PVOI14_5 TREAT
AREA COUNTPL INSUL MDOLLS NKMAXSEQ PWALK TRIBE
ASSIGN1 COWGIRL INTEGER7 MESSAGE NKMINERS PYRAMID2 TTRIP
AUCTION CPPSET IOIBIN MESSAGE1 NKMOBILE QBGAME TWO
AVLBIT CRATE ITREE METERAIN NKNUMFRE QBHEAP TWOOPERS
BARICAVN CRITICAL IVANA MILITARY NKPALIN QBMARKET TWOSUM
BASEH CROSS12 JOBSET MINCOST NKPARITY QBMAX UPGRANET
BCDIV CTNBULLS KAGAIN MINCUT NKPOLI QBMSEQ V11WATER
BESTSPOT CTNOWN KBUILD MINK NKPOS QBMST V8ORG
BFCHAL CUTSEQS KDIFF MINROAD NKRACING QBPAL V8SCORE
BGMAGIC CWAY KINGDOM MIXUP2 NKREZ QBPOINT VBF1
BGMINE DGOLD KINV MKFLAGS NKSEQ QBRECT VBF2
BIGNUM DHEXP KMEDIAN MMAXPER NKSEV QBSCHOOL VBGRASS
BINARY DHFRBUS KMIN MMMGAME NKSGAME QBSELECT VBOARD
BINARY2 DHGARDEN KPLANK MMOD29 NKSP QBSEQ VCOLDWAT
BINLADEN DHLOCK KQUERY MOVE12 NKSTEP QBSQUARE VCOWFLIX
BLOPER DHLOCO KTOUR MPILOT NKTEAM QBSTR VECTOR
BONES DHRECT KTREEC MRECT1 NKTICK QBTICKET VMATRIX
BONUS DHSERV KVIP MREPLBRC NKTOSS QHROAD VMCANDLE
BWPOINTS DHTABLE LANDK MROADS NKTREE QMAX VMCOMP
C11BC1 DISNEY1 LATGACH MSE06H NSP QMAX2 VMGOLD
C11BC2 DQUERY LATGACH4 MSE07B NTHUGE QTDIVSEQ VMRELATE
C11CAVE DTDOI LCA MSTICK NTPFECT QTSEQ VMRR
C11COMP DTKSUB LCS2X MSTRING NTSEQ QUAD VMSWAP
C11DOLL DTOGRADA LEM MTREE NTSHEEP REVAMP VMUNCH
C11GAME2 DTTUI1 LEM3 MULONE NTTREE RIVERS VMYT
C11GENIE DTTUI2 LINEGAME MYSTERY NUMBER ROADS VNEMPIRE
C11ID ELEVATOR LIQ NDCCARD NUMCON ROBOCON VODIVIDE
C11KM ETF LIS NEAREST ORDERSET ROTATION VOGCDSUM
C11PAIRS FIRS LITES NETACCEL PAGAIN SAFENET2 VOLIS
C11PINES FLOWGROW LNACS NHPAINT PALINY SBOOST VOSMAXK
C11POST FLOYD LOTT NHREMIND PARIGAME SEARCH VOSNET
C11PRIME FMATCH LQDBUS NK05DSRT PBCDEM SEC VOSRTRI
C11SEQ FOCUS LQDDIV NK05MNIM PBCDIV SEQ198 VOSSEVEN
C11SEQ3 FWATER LQDGONME NK2MFS PBCSEQ SHHV VOSTR
C11SEVEN GCDSUM LQDXEUI NKABD PBCWATER SKFIB VOTREE
C11STR2 GPMB LSFIGHT NKBM PCIRCLE SMARTDOG VPARTSUM
C11SUM GRAPH_ LSORTVN NKBUS PERIODNB SPSEQ VPDOMINO
C11TCT GSS LTPMSEQ NKCABLE PIZZALOC STABLE VRATF
C11WATER HAF1 LUBENICA NKCITY PLACE STNODE VSTEPS
CAR HBTLAST LUCKY13 NKCOMP PNUMBER STONE1 VWORDPOW
CBUYING HBTLCA M00PAIR NKDIVSEQ POST SUBSTR WAVE
CENTRE28 HEADQRT M3TILE NKFLOW POST3 SUMS WCALC
CHAIN2 HEAP1 MACHINE NKGOLF POTATO SUMTREE WEATHER
CHATCHIT HELPPM MATCH1 NKH POWER SUMXOR XAYNHA
CHEAT HIREHP MATCH2 NKINV PTQMSEQ TBIKE XMAS
CHEER HIWAY MAXARR1 NKJUMP PTRANG THEME XOINC
CHUOIHAT HIWAY2 MAXNUM NKLAND PTREE TJALG YUGI
CINEMA HOUSES MBEEWALK NKLEAGUE PVOI14_1 TNHTEST
CMP HSPC14H MBIPALIN NKLETTER PVOI14_2 TNHWIFI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BAOVE CTREE ILSMATH LQDFIBO OPTCUT SPBINARY TRAFFICN
C11GAME1 HSPC14L KTUAN MOBIVINA PYTHAEQ STRANGE TWOSAT
CREC01 HUGEKNAP LABUDOVI NKTRIO RECTP TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.