tran vu

@tranvu

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Industrial University of Ho Chi Minh City

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11TRCNT NKLINEUP QMAX
GPT NKPALIN QMAX2
KAGAIN NKREZ
LIQ NKTEST
LIS NKTICK
LITES QBSEQ
NKINV QBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CWAY
KINV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.