Ngô Mỹ Linh

@trantien151198

Viet Nam, Da Nang

Institution: ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LIQ QMAX
LIS QMAX2
NKFLOW
NKLINEUP
POST
QBMAX
QBMSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QBSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.