Nguyen Dang Tien Thanh

@tienthanh214

Viet Nam, Huế

Institution: THPT Chuyen Quoc Hoc

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COMNET HIWAY MATCH2 NKLEAVES PVOI14_4 STRHFI
AMSSEQ COMPUTER IOIBIN MAXARR1 NKLINEUP PWALK SUBSTR
AREA COUNTPL JEWELNB MAXARR2 NKLP QBBISHOP SWAPB
ASSIGN1 COWGIRL KAGAIN MAXARR3 NKLUCK QBBUILD TEST
BALLGAME CPPSET KBUILD MCHAOS NKMAXSEQ QBDIVSEQ TJALG
BAOVE CRATE KCOLLECT MCLEAN NKMINES QBFLOWER TNHTEST
BGMINE CRITICAL KDIFF MCONSTR NKMOBILE QBHEAP TNHWIFI
BIGNUM DEGREE KGSS MDOLLS NKNUMFRE QBMAX TREAT
BLAND DHEXP KINV MEDIAN NKONEARC QBPOINT TREELINE
BONUS DHFRBUS KMEDIAN MESSAGE NKPOLI QBRECT TTRIP
BWPOINTS DHLOCO KMIN MILITARY NKPOS QBROBOT TWOOPERS
C11BC2 DHRECT KMIX MINCOST NKRACING QBSCHOOL UPGRANET
C11CAL DQUERY KNIGHTS1 MINK NKREZ QBSELECT VDANGER
C11CIR DTCSTR KPLANK MIXUP2 NKSEQ QBSEQ VECTOR
C11GAME2 DTDOI KQUERY MMASS NKSEV QBSTR VMCUT2
C11PAIRS DTKSUB KWAY MMINPER NKTEAM QMAX VMPIZZA
C11PF FBRICK LABUDOVI MPIGS NPR QMAX2 VMSALARY
C11SEQ FFLOW LATGACH MSE07B NSRAIL QMAX3VN VMSORT
C11SEQ3 FIBVAL LATGACH4 NETACCEL NTSEQ QTREE3 VMSQUARE
C11STR FIRS LCA NHREMIND NUMBER REFORM VMST
C11STR2 FLOYD LEM3 NKBM ONE4EVER ROBOCON VNEMPIRE
C11TRCNT FOCUS LEM6 NKBRACKE OPTCUT SAFENET2 VOBIGNUM
CARDS FSELECT LIGHT NKCABLE PALINY SEC VOMARIO
CARDSHUF FWATER LITES NKCITY PBCGANGS SEQ198 VOSTR
CHAIN2 GRAPH_ LQDGONME NKFLOW PBCSEQ SHHV VOSTRIBO
CHEAT GSS LTPMSEQ NKH PCIRCLE SHTH VOTREE
CHEER HBTLCA LUBENICA NKINV PCYCLE SKWLTH VSTEPS
CLOCK HEADQRT LUCKYNUM NKJUMP PLACE SMARTDOG WEATHER
COIN34 HEAP1 M3TILE NKLAND PRAVO SPSEQ YPKTH
COLLECT HIREHP MATCH1 NKLEAGUE PTRANG STABLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.