Nguyen Dang Tien Thanh

@tienthanh214

Viet Nam, Huế

Institution: THPT Chuyen Quoc Hoc

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CLOCK HEAP1 MATCH1 NKLEAVES PWALK STABLE
AMSSEQ COIN34 HIREHP MATCH2 NKLINEUP QBBISHOP STRHFI
AREA COLLECT HIWAY MAXARR1 NKLP QBBUILD SUBSTR
ASSIGN1 COMNET IOIBIN MAXARR2 NKLUCK QBCAKE SWAPB
BALLGAME COMPUTER JEWELNB MAXARR3 NKMAXSEQ QBDIVSEQ TEST
BAOVE COUNTPL KAGAIN MCHAOS NKMINES QBFLOWER TJALG
BGMINE COWGIRL KBUILD MCLEAN NKMOBILE QBHEAP TNHTEST
BIGNUM CPPSET KCOLLECT MCONSTR NKNUMFRE QBMAX TNHWIFI
BINPACK CRATE KDIFF MDOLLS NKONEARC QBPOINT TREAT
BLAND CRITICAL KGSS MEDIAN NKPOLI QBRECT TREELINE
BONUS DEGREE KINV MESSAGE NKPOS QBROBOT TTRIP
BWPOINTS DHEXP KMEDIAN MILITARY NKRACING QBSCHOOL TWOOPERS
C11ANT DHFRBUS KMIN MINCOST NKREZ QBSEGPAR UPGRANET
C11BC2 DHLOCO KMIX MINK NKSEQ QBSELECT VDANGER
C11CAL DHRECT KNIGHTS1 MIXUP2 NKSEV QBSEQ VECTOR
C11CIR DQUERY KPLANK MMASS NKTEAM QBSTR VMCUT2
C11GAME2 DTCSTR KQUERY MMINPER NPR QMAX VMPIZZA
C11PAIRS DTDOI KWAY MPIGS NSRAIL QMAX2 VMSALARY
C11PF DTKSUB LABUDOVI MSE07B NTSEQ QMAX3VN VMSORT
C11SEQ FBRICK LATGACH NETACCEL NUMBER QTREE3 VMSQUARE
C11SEQ2 FFLOW LATGACH4 NHREMIND ONE4EVER RBULL VMST
C11SEQ3 FIBVAL LCA NKBM OPTCUT REFORM VNEMPIRE
C11STR FIRS LEM3 NKBRACKE PALINY ROBOCON VOBIGNUM
C11STR2 FLOYD LEM6 NKCABLE PBCGANGS SAFENET2 VOMARIO
C11TRCNT FOCUS LIGHT NKCITY PBCSEQ SEC VOSTR
CARDS FSELECT LITES NKFLOW PCIRCLE SEQ198 VOSTRIBO
CARDSHUF FWATER LQDGONME NKH PCYCLE SHHV VOTREE
CHAIN2 GRAPH_ LTPMSEQ NKINV PLACE SHTH VSTEPS
CHEAT GSS LUBENICA NKJUMP PRAVO SKWLTH WEATHER
CHEER HBTLCA LUCKYNUM NKLAND PTRANG SMARTDOG YPKTH
CLEAR HEADQRT M3TILE NKLEAGUE PVOI14_4 SPSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.