Nguyen Dang Tien Thanh

@tienthanh214

Viet Nam, Huế

Institution: THPT Chuyen Quoc Hoc

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CLOCK HEADQRT M3TILE NKLEAVES QBBISHOP STABLE
AMSSEQ COIN34 HEAP1 MATCH1 NKLINEUP QBBUILD STRHFI
AREA COLLECT HIREHP MATCH2 NKLP QBCAKE SUBSTR
ASSIGN1 COMNET HIWAY MAXARR1 NKLUCK QBDIVSEQ SWAPB
BALLGAME COMPUTER IOIBIN MAXARR2 NKMAXSEQ QBFLOWER TEST
BAOVE COUNTPL JEWELNB MAXARR3 NKMINES QBHEAP TJALG
BGMINE COWGIRL KAGAIN MCHAOS NKMOBILE QBMAX TNHTEST
BIGNUM CPPSET KBUILD MCLEAN NKNUMFRE QBPOINT TNHWIFI
BINPACK CRATE KCOLLECT MCONSTR NKONEARC QBRECT TREAT
BLAND CREC01 KDIFF MDOLLS NKPOLI QBROBOT TREELINE
BONUS CRITICAL KGSS MEDIAN NKPOS QBSCHOOL TTRIP
BWPOINTS DEGREE KINV MESSAGE NKRACING QBSEGPAR TWOOPERS
C11ANT DHEXP KMEDIAN MILITARY NKREZ QBSELECT UPGRANET
C11BC2 DHFRBUS KMIN MINCOST NKSEQ QBSEQ VDANGER
C11CAL DHLOCO KMIX MINK NKSEV QBSTR VECTOR
C11CIR DHRECT KNIGHTS1 MIXUP2 NKTEAM QMAX VMCUT2
C11GAME2 DQUERY KPLANK MMASS NPR QMAX2 VMPIZZA
C11PAIRS DTCSTR KQUERY MMINPER NSRAIL QMAX3VN VMSALARY
C11PF DTDOI KWAY MPIGS NTSEQ QTREE3 VMSORT
C11SEQ DTKSUB LABUDOVI MSE07B NUMBER RBULL VMSQUARE
C11SEQ2 FBRICK LATGACH NETACCEL ONE4EVER REC04 VMST
C11SEQ3 FFLOW LATGACH4 NHREMIND OPTCUT REFORM VNEMPIRE
C11STR FIBVAL LCA NKBM PALINY RIVERS VOBIGNUM
C11STR2 FIRS LEM3 NKBRACKE PBCGANGS ROBOCON VOMARIO
C11TRCNT FLOYD LEM6 NKCABLE PBCSEQ SAFENET2 VOSTR
C11WATER FMATCH LIGHT NKCITY PCIRCLE SEC VOSTRIBO
CARDS FOCUS LIS NKFLOW PCYCLE SEQ198 VOTREE
CARDSHUF FSELECT LITES NKH PLACE SHHV VSTEPS
CHAIN2 FWATER LQDGONME NKINV PRAVO SHTH WEATHER
CHEAT GRAPH_ LTPMSEQ NKJUMP PTRANG SKWLTH YPKTH
CHEER GSS LUBENICA NKLAND PVOI14_4 SMARTDOG
CLEAR HBTLCA LUCKYNUM NKLEAGUE PWALK SPSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.