Thái Thiện Nhân

@thiennhanui

Viet Nam, Thành phố Sóc Trăng

Institution: THPT Chuyên NTMK

Mot con nguoi de thuong.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRECT KMIN MINROAD NKPATH QBMAX TJALG
AMSSEQ CROSS12 KPLANK MIXUP2 NKRACING QBMSEQ TPINCD
ANT CTNBULLS KQUERY MLASERP NKREZ QBMST TPTICKET
AREA CTNEWS LABUDOVI MMASS NKSEQ QBPAL TRAFFICN
ASSIGN1 CTREE LASCALE MMAXPER NKSGAME QBPOINT TRAVEL12
AZNET CWAY LATGACH MOVE12 NKSP QBRECT TWO
BALLGMVN DAMAGE LATGACH4 MPILOT NKSTEP QBSCHOOL V11WATER
BCDIV DGOLD LCS2X MPRIME1 NKTEAM QBSELECT V8ORG
BESTSPOT DIGIT0 LEM1 MRECAMAN NKTICK QBSEQ V8SCORE
BINARY2 DQUERY LEM3 MSE06H NKTREE QBSQUARE V8SORT
BINLADEN DRASHOOT LEM4 MTWALK NKTRIO QBTICKET VBGRASS
BONES DTDOI LINEGAME MYSTERY NOIXICH QHROAD VBOARD
BONUS DTKSUB LIS NDCCARD NTSEQ QMAX VCOLDWAT
BONUS13 DTTUI1 LITES NETACCEL NTTREE QMAX2 VCOWFLIX
BWPOINTS ELEVATOR LNACS NK05DSRT NUMBER QUAD VDANGER
C11BC2 EQSTR LQDGONME NK2MFS NUMCON REVAMP VECTOR
C11ID ETF LTPMSEQ NKABD ORDERSET ROADS VMSORT
C11SEQ3 FIBVAL LUCKYNUM NKBM PALINY ROBOCON VMUNCH
CBUYING FIRS M00PAIR NKBRACKE PARIGAME ROTATION VNEMPIRE
CENTRE28 FOCUS M3TILE NKBUS PBCDIV SAFENET2 VODIVIDE
CHATCHIT FWATER MATCH1 NKCABLE PBCSEQ SEARCH VPARTSUM
CHEAT GONDOR MAXARR1 NKCITY PBCWATER SEQ198 VRATF
CHEER GRAPH_ MBLAST NKFLOW PBCWRI SETNJA VSTEPS
CHESSCBG HAF1 MBUS NKGOLF PCIRCLE SHCH VUKVN
CINEMA HAM12 MCARDS NKGUARD POTATO SHHV WEATHER
CLOCK HEAP1 MCHAOS NKH PTRANG SPBINARY WORDCNT
CNMARBLE INCVN MCITYHAL NKINV PTREE SPSEQ XUCXAC
COIN34 INSUL MCLEAN NKJUMP PWALK STABLE YUGI
COLOREC IOIBIN MCOINS NKLINEUP PWRFAIL STNODE
COUNTCBG ITREE MDIGITS2 NKMAXSEQ QBAGENTS STONE1
COUNTPL KAGAIN MEDIAN NKMOBILE QBBISHOP SUBSTR
COWGIRL KDIFF MESSAGE NKNUMFRE QBDIVSEQ SUMS
CRATE KGSS MINCUT NKONEARC QBGAME TFIELD
CREC01 KINV MINK NKPALIN QBHV THEME

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CAR GSS MULONE NKLAND POST QBHEAP
FLOYD MILITARY NK05MNIM NKLEXIC QBBUILD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.