Trần Huy Hoàn

@thh18011999

Viet Nam, THAI BINH

Institution: THPT chuyen Thai Binh

tôi luôn mong muốn mình sẽ trở thành 1 bác sĩ giỏi trong tương lai.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

NKPALIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.