Nguyen Thanh Trung

@thelastboy

Viet Nam, Ninh Binh

Institution: THPT Chuyen Luong Van Tuy

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CT KMIN MPRIME1 NKREZ QBHEAP SUPERSUM
ALADDIN CTNBULLS KNIGHTS1 MRECAMAN NKSEQ QBHV TAPN
AMSSEQ CWAY KPLANK MREPLBRC NKSEV QBMARKET TAXID
AREATRI DANCING LANDK MSE06H NKSGAME QBMAX THREE
AUCTION DIGIT0 LASCALE MSE07B NKSP QBMSEQ TJALG
BAOVE DTGAME LATGACH MSTICK NKSTEP QBMST TRAFFICN
BASEH DTKSUB LATGACH4 MTWALK NKTHEME QBPAL TREELINE
BCDIV DTOGRADA LEDOTAN MULONE NKTICK QBPOINT TREENUM
BESTSPOT DTTUI1 LEM3 MYSTERY NKTOSS QBRECT UPGRANET
BFCHAL EQSTR LEM5 NBFA NOIXICH QBROBOT V11HH
BIGNUM ETF LINEGAME NBFD NOTE QBSCHOOL V11PLAN
BINLADEN FASTEXPR LIQ NBFM NTHUGE QBSEGPAR V11STR
BONES FINDNUM LIS NEAREST NTTREE QBSELECT V11WATER
BONUS FIRS LNACS NETACCEL NUMBER QBSEQ V8ORG
BRIDGES FLOYD LQDFIBO2 NKABD NUMCON QBSQUARE V8SCORE
BWPOINTS FWATER LQDGONME NKBAS OPTCUT QBSTR V8SORT
C11BC2 GONDOR LQDHAUNT NKCABLE PA06ANT QBTICKET VBF1
CAR GPMB LQDRECT NKCITY PAGAIN QMAX VBF2
CATGO GRAPH_ LTPMSEQ NKDIVSEQ PAGODA QUAD VBGRASS
CBUYING HAF1 LUBENICA NKEDIT PALINY REC04 VBOARD
CENTRE28 HAOI5000 LUCKYNUM NKGIFTS PARIGAME REVAMP VCOLDWAT
CHATCHIT HAOI6000 M00PAIR NKGUARD PBCGANGS ROADS VCOWFLIX
CHEAT HEAP1 MAJSTOR NKINV PBCWATER ROBOCON VDANGER
CHESSCBG HINHTHOI MATCH1 NKJUMP PCIRCLE ROCKS VECTOR
CHNREST HIWAY2 MATCH2 NKLEAGUE PIZZALOC ROTATION VMRR
CINEMA HOUSES MAXARR1 NKLETTER PNUMBER SAFENET2 VMUNCH
CLEAR HUGEKNAP MAXCUB NKLINEUP POST SBOOST VNCUT
CLOCK ILSMATH MCITYHAL NKLP POST3 SHHV VOJLEV
CMP INCVN MEO NKMAXSEQ POWER SHTH VOJUSER
COINSET INKPRINT MESSAGE NKMSG PRAVO SPACESET VRATF
COLOREC INSUL METERAIN NKNUMFRE PTRANG SPSEQ VSTEPS
COMPUTER INTEGER7 MINK NKPALIN PWALK SPSUM VUKVN
COUNTCBG IOIBIN MINROAD NKPATH PWRFAIL STABLE VWORDPOW
COUNTPL KAGAIN MIXUP2 NKPOLY PYRAMID2 STNODE WEATHER
CPRIME KCOIN MLASERP NKPOS QBBISHOP STRANGE WORDCNT
CRITICAL KDTUYEN MMAXPER NKRACING QBBUILD SUBSTR XAYNHA
CRUELL KMBUS MPRIME NKRAIN QBGAME SUMXOR XMAS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHARSET CRECT HIWAY M3TILE POST2 TCDFZ
COWGIRL GSP1 KDEL MCHAOS RECT1 TEST
CREC01 GSS LABUDOVI PBCDIV SPBINARY THEME
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.