Trương Công Thành

@thanh123456

Viet Nam, Đồng Nai

Institution: THPT Chuyen Luong The Vinh - Dong Nai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COMNET JOBSET MPILOT NKTOSS QBROBOT UPGRANET
ADS COUNTCBG KAGAIN MPRIME1 NTHUGE QBSCHOOL VBF2
AMSSEQ COUNTPL KBUILD MRECT1 NTSEQ QBSEGPAR VBGRASS
AREA CPPSET KGSS MSE06H NTTREE QBSELECT VBOARD
ASSASSIN CREC01 KINV MSE07B NUCLEAR QBSEQ VCOLDWAT
ASSIGN1 CRECT KMEDIAN MSTICK NUMBER QBSQUARE VCOWFLIX
AUCTION CRITICAL KMIN MTREE NUMCON QBSTR VMAOCE
AZNET CROSS12 KPLANK MTWALK OPTCUT QBTRANS VMRELATE
BALLGMVN CRYPTKEY KQUERY MYSTERY ORGAN QMAX VMRESTO
BASEH CTNBULLS KQUERY2 NBFA PALINY QMAX2 VMRR
BEADSNB CUTSEQS KSEQ1 NDCCARD PARIGAME QTGIFT1 VMSORT
BGBOARD CWAY LATGACH NEAREST PBCDEM QTSEQ VMST
BGMINE DGOLD LATGACH4 NETWRKNB PBCDIV QUEENNB VMUNCH
BGSTRING DHEXP LCA NK2MFS PBCGANGS RBULL VMYT
BIGNUM DHFRBUS LCS2X NKABD PBCSEQ REFORM VO17PHD
BINARY2 DHFUNC LEM5 NKBM PBCWRI REVAMP VOCACTUS
BLGEN DHLOCO LINEGAME NKBUS PCIRCLE RIDDLE VODIVIDE
BONES DHRECT LIQ NKCABLE PERIODNB ROADS VOGAME
BONUS DHTABLE LIS NKCITY PNUMBER ROBOCON VOIEXAM
BONUS13 DQUERY LITES NKDIVSEQ POST SAFENET2 VOITSORT
BWPOINTS DTDOI LNACS NKFLOW POST3 SEARCH VOLAND
C11BC2 DTKSUB LQDDIV NKINV PTQMSEQ SEQ198 VOLIS
C11NHL DTTUI1 LUBENICA NKJUMP PTRANG SHCH VOMARIO
C11PAIRS DTTUI2 MATCH1 NKLAND PVOI14_1 SHHV VOMOVREC
C11PNUM FIBVAL MAUGIAO NKLEAGUE PVOI14_2 SHTH VOROOM
C11PRIME FINDNUM MAXARR1 NKLETTER PVOI14_3 SPBINARY VOS2SUM
C11SEQ2 FSELECT MCARDS NKLEXIC PVOI14_4 SPSEQ VOSMAXK
C11STR2 GRAPH_ MDIGITS2 NKLINEUP PWALK STABLE VOSRTRI
C11SUM GSS MDOLLS NKMAXSEQ QBBISHOP STMERGE VOSSEQ
CAR HAM12 MEDIAN NKNUMFRE QBBUILD STRAVEL VOSSEVEN
CATALAN HBT1D MINCOST NKPALIN QBDIVSEQ SUBSTR VOSTOUR
CBUYING HEAP1 MINCUT NKPOLICE QBHEAP TJALG VOSTR
CENTRE28 HELPPM MINK NKPOS QBMARKET TOURS13 VOTREE
CHAIN2 HIREHP MINROAD NKREZ QBMAX TRAFFICN VOXOR
CMP HSPC14J MIXUP2 NKSEV QBMSEQ TRAVEL12 VRATF
COIN34 HUGEKNAP MLASERP NKSGAME QBMST TRIPHP VSTEPS
COLLECT IOIBIN MMAXPER NKTABLE QBPAL TWO WCALC
COLOREC JEWELNB MOVE12 NKTICK QBRECT TWOSUM WORDCNT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY FLOYD INCVN LQDFIBO NKTRIO QBHV THEME
CHUOIHAT HBTLCA JEDNAKOS METERAIN POST2 QTREEV TPTICKET
CTREE HSPC14E LASCALE NKBRACKE PYRAMID2 STONE1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.