Nguyễn Thái Dương

@thaiduongcbt

Viet Nam, Bến Tre

Institution: THPT Chuyên Bến Tre

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.