@thai9cdb

Viet Nam

Institution: THPT Chuyên Hà Tĩnh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CPRIME JEWELNB MRECAMAN NOTE QTBIT VM3PHIA
ACMNB CRATE JOBSET MSE06H NPR QTSEQ VMAOCE
ALADDIN CREC01 JUPI MSE07B NTHUGE QUAD VMCOMP
AMSSEQ CRECT KAGAIN MSTICK NTSEQ RABGAME VMECLIP
ANT CRITICAL KANDP MTREE NUCLEAR RABGAME1 VMGROUP
AREA CROSS12 KBUILD MTWALK NUMCON REFORM VMLINES
AUCTION CRYPTKEY KDIFF MULONE ONE4EVER REVAMP VMLP
AZNET CTNBULLS KGSS MYSTERY ORDERSET RIDERHP VMPIZZA
BALGAME2 CVJETICI KINV NBFA ORGAN ROADS VMQPOFI
BALLGAME CWAY KMIN NBFD PALINY ROBOCON VMQTREE
BALLGMVN DGOLD KNIGHTS1 NBFM PARIGAME ROTATION VMQUABEO
BARICAVN DHEXP KPLANK NDCCARD PBCDEM SAFENET2 VMRR
BASEH DHLOCO KQUERY NETWRKNB PBCDIV SEARCH VMSEQ
BCDIV DHTRIMI KSEQ1 NHP PBCGANGS SETNJA VMSINCOS
BFCHAL DIFFSTR LASCALE NINJUMP PBCSEQ SKFIB VMSQ
BGMINE DIGIT LATGACH NK05MNIM PBCWATER SKWLTH VMSUBSTR
BIC DIGIT0 LATGACH4 NK2MFS PBCWAYS SKWTHR VMSUDOKU
BIGNUM DIGITS88 LCS2X NKABD PBCWRI SNSEQ VMTEST
BILL DIVSEQQ LEM NKBAS PCHESS4 SOCCER VMTOWN
BINLADEN DQUERY LEM2 NKBRACKE PCIRCLE SPSEQ VMUNCH
BONES DRASHOOT LEM3 NKBUS PCYCLE STABLE VMYT
BONUS DTDOI LEM4 NKCABLE PERC STMERGE VNCUT
BONUS13 DTOGRADA LINEGAME NKCITY PERNALTY STNODE VOBOARD3
BRIDGES DTTUI1 LIQ NKDEC PKADKP STRANGE VOCACTUS
BWPOINTS DTTUI2 LIS NKDIVSEQ PNUMBER SUBD VOCARD
C11ANT2 ENET LITES NKGOLF POST SUBSTR VODIVIDE
C11BC2 FASTEXPR LKNIGHT NKGUARD POST3 SUMTREE VODONCAY
C11CAL FBRICK LNACS NKH POTATO SUMXOR VOJLEV
C11CAVE FIBVAL LQDDIV NKINV PTQMSEQ TEST VOLIS
C11DK2 FINDNUM LSPITO NKJUMP PTRANG THREE VOS4DCUB
C11DOLL FIRS LTPMSEQ NKLAND PTREE TJALG VOSMAXK
C11GAME1 FLOYD LUBENICA NKLEAGUE PVOI14_2 TOURS13 VOSNET
C11GAME2 FOCUS LUYTHUA2 NKLETTER PWALK TPCHOLE1 VOSPLAY
C11GENIE FSELECT M00PAIR NKLINEUP PYTHAEQ TPCHOLE2 VOSSEQ
C11ID FWATER MAXARR1 NKLP QBBISHOP TPCLKNUM VOSSEVEN
C11PF GAME3112 MAXNUM NKMAXSEQ QBDIVSEQ TPTICKET VOSTR
C11PNUM GCDSUM MBLAST NKMINERS QBGAME TRAFFICN VOSTRAVL
C11SEQ GRAPE MCHAOS NKMINES QBHEAP TRAKA VOTELPH
C11SEQ3 GRAPH MCITYHAL NKMOBILE QBHV TRAVEL12 VPARTSUM
C11STR2 GRAPH_ MCOINS NKMOU QBMARKET TREAT VRATF
C11SUM GSS MCONVOI NKNET QBMAX TREELINE VSTEPS
C11TRCNT HAF1 MDIGITS2 NKNUMFRE QBMSEQ TRILAND VUKVN
C11WATER HAM12 MDOLLS NKONEARC QBMST TRIOMINO VWORDPOW
CAPITAL HEAP1 MEDIAN NKPALIN QBPOINT TRIPHP WEATHER
CAR HELPPM MEO NKPATH QBRECT TTRAVEL WIFI
CATALAN HIREHP MESSAGE NKPOLICE QBROBOT TWO WORDCNT
CATGO HOUSES MESSAGE1 NKRACING QBSCHOOL UPGRANET XAYNHA
CBUYING HP09ANTS MINCUT NKREZ QBSELECT V11WATER XMAS
CENTRE28 HSPC14A MINK NKSEQ QBSEQ V8ORG XOINC
CHAIN2 HSPC14C MINROAD NKSEV QBSQUARE V8SCORE XOR
CHEAT HSPC14D MLASERP NKSGAME QBSTR VBF1 XUCXAC
CHESSCBG HSPC14E MMASS NKSP QBTICKET VBF2 YUGI
CHESS_ HSPC14L MMAXPER NKSTEP QHROAD VBGRASS
CMP IDCODE MMMGAME NKTARDY QMAX VBOARD
COLOREC INSUL MNE07 NKTEAM QMAX2 VCOLDWAT
COMNET IOIBIN MORSEDEC NKTICK QMAX3VN VCOWFLIX
COUNTCBG IVANA MPRIME NKTREE QMAX4 VDANGER
COWGIRL JACOBI MPRIME1 NOIXICH QOS VECTOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ADS CHEAP HIWAY MCIRGAME OPTCUT POLY4 SCOLLECT
ASSIGN1 CONANGSS HSPC14K METERAIN PALDR POST2 SHHV
BALGAME3 COND INCVN MPTLT PALIN PRAVO SPSUM
BAOVE CTREE ITREE NK05ORDR PALINX QTKNAP TPINCD
C11HUM EGG LSCSC NKTABLE PK11I REC04 TREENUM
CASTLE ETF LUCKY13 NKTRIO POINT REL7 YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.