@thai9cdb

Viet Nam

Institution: THPT Chuyên Hà Tĩnh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CPRIME JEWELNB MPRIME1 NKTREE QMAX3VN VCOLDWAT
ACMNB CRATE JOBSET MRECAMAN NOIXICH QMAX4 VCOWFLIX
ALADDIN CREC01 JUPI MSE06H NOTE QOS VDANGER
AMSSEQ CRECT KAGAIN MSE07B NPR QTBIT VECTOR
ANT CRITICAL KANDP MSTICK NTHUGE QTSEQ VM3PHIA
AREA CROSS12 KBUILD MTREE NTSEQ QUAD VMAOCE
AUCTION CRYPTKEY KDIFF MTWALK NUCLEAR RABGAME VMCOMP
AZNET CTNBULLS KGSS MULONE NUMCON RABGAME1 VMECLIP
BALGAME2 CVJETICI KINV MYSTERY ONE4EVER REFORM VMGROUP
BALLGAME CWAY KMIN NBFA ORDERSET REVAMP VMLINES
BALLGMVN DGOLD KNIGHTS1 NBFD ORGAN RIDERHP VMLP
BARICAVN DHLOCO KPLANK NBFM PALINY ROADS VMPIZZA
BASEH DHTRIMI KQUERY NDCCARD PARIGAME ROBOCON VMQPOFI
BCDIV DIFFSTR KSEQ1 NETWRKNB PBCDEM ROTATION VMQTREE
BFCHAL DIGIT LASCALE NHP PBCDIV SAFENET2 VMQUABEO
BIC DIGIT0 LATGACH NINJUMP PBCGANGS SEARCH VMRR
BIGNUM DIGITS88 LATGACH4 NK05MNIM PBCSEQ SETNJA VMSEQ
BILL DIVSEQQ LCS2X NK2MFS PBCWATER SKFIB VMSINCOS
BINLADEN DQUERY LEM NKABD PBCWAYS SKWLTH VMSQ
BONES DRASHOOT LEM2 NKBAS PBCWRI SKWTHR VMSUBSTR
BONUS DTDOI LEM3 NKBRACKE PCHESS4 SNSEQ VMSUDOKU
BONUS13 DTOGRADA LEM4 NKBUS PCIRCLE SOCCER VMTEST
BRIDGES DTTUI1 LINEGAME NKCABLE PCYCLE SPSEQ VMTOWN
BWPOINTS DTTUI2 LIQ NKCITY PERC STABLE VMUNCH
C11ANT2 ENET LIS NKDEC PERNALTY STMERGE VMYT
C11BC2 FASTEXPR LITES NKDIVSEQ PKADKP STNODE VNCUT
C11CAL FBRICK LKNIGHT NKGOLF PNUMBER STRANGE VOBOARD3
C11CAVE FIBVAL LNACS NKGUARD POST SUBD VOCACTUS
C11DK2 FINDNUM LQDDIV NKH POST3 SUBSTR VOCARD
C11DOLL FIRS LSPITO NKINV POTATO SUMTREE VODIVIDE
C11GAME1 FLOYD LTPMSEQ NKJUMP PTQMSEQ SUMXOR VODONCAY
C11GAME2 FOCUS LUBENICA NKLAND PTRANG TEST VOJLEV
C11GENIE FSELECT LUYTHUA2 NKLEAGUE PTREE THREE VOLIS
C11ID FWATER M00PAIR NKLETTER PVOI14_2 TJALG VOS4DCUB
C11PF GAME3112 MAXARR1 NKLINEUP PWALK TOURS13 VOSMAXK
C11PNUM GCDSUM MAXNUM NKLP PYTHAEQ TPCHOLE1 VOSNET
C11SEQ GRAPE MBLAST NKMAXSEQ QBBISHOP TPCHOLE2 VOSPLAY
C11SEQ3 GRAPH MCHAOS NKMINERS QBDIVSEQ TPCLKNUM VOSSEQ
C11STR2 GRAPH_ MCITYHAL NKMINES QBGAME TPTICKET VOSSEVEN
C11SUM GSS MCOINS NKMOBILE QBHEAP TRAFFICN VOSTR
C11TRCNT HAF1 MCONVOI NKMOU QBHV TRAKA VOSTRAVL
C11WATER HAM12 MDIGITS2 NKNET QBMARKET TRAVEL12 VOTELPH
CAPITAL HEAP1 MDOLLS NKNUMFRE QBMAX TREAT VPARTSUM
CAR HELPPM MEDIAN NKONEARC QBMSEQ TREELINE VRATF
CATALAN HIREHP MEO NKPALIN QBMST TRILAND VSTEPS
CATGO HOUSES MESSAGE NKPATH QBPOINT TRIOMINO VUKVN
CBUYING HP09ANTS MESSAGE1 NKPOLICE QBRECT TRIPHP VWORDPOW
CENTRE28 HSPC14A MINCUT NKRACING QBROBOT TTRAVEL WEATHER
CHAIN2 HSPC14C MINK NKREZ QBSCHOOL TWO WIFI
CHEAT HSPC14D MINROAD NKSEQ QBSELECT UPGRANET WORDCNT
CHESSCBG HSPC14E MLASERP NKSEV QBSEQ V11WATER XAYNHA
CHESS_ HSPC14L MMASS NKSGAME QBSQUARE V8ORG XMAS
CMP IDCODE MMAXPER NKSP QBSTR V8SCORE XOINC
COLOREC INSUL MMMGAME NKSTEP QBTICKET VBF1 XOR
COMNET IOIBIN MNE07 NKTARDY QHROAD VBF2 XUCXAC
COUNTCBG IVANA MORSEDEC NKTEAM QMAX VBGRASS YUGI
COWGIRL JACOBI MPRIME NKTICK QMAX2 VBOARD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ADS CHEAP HIWAY MCIRGAME OPTCUT POLY4 SCOLLECT
ASSIGN1 CONANGSS HSPC14K METERAIN PALDR POST2 SHHV
BALGAME3 COND INCVN MPTLT PALIN PRAVO SPSUM
BAOVE CTREE ITREE NK05ORDR PALINX QTKNAP TPINCD
C11HUM EGG LSCSC NKTABLE PK11I REC04 TREENUM
CASTLE ETF LUCKY13 NKTRIO POINT REL7 YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.