@superman9468

Viet Nam

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DTTUI1 LEM1 MSE07B NKRAIN PYRAMID2 TAXID
ANT ELEVATOR LEM3 MSTICK NKREZ QBBISHOP TCDFZ
AREA EQSTR LIGHT MTREE NKROBOT QBCIRARC THEME
ASSIGN1 ETF LINEGAME MTRIAREA NKSEQ QBDIVSEQ THREE
AUCTION FENCE LIQ MTWALK NKSGAME QBGAME TJALG
BAOVE FINDNUM LIS MULONE NKSP QBHEAP TOINCSEQ
BASEH FIRS LITES MYSTERY NKSTEP QBHV TOPALIN
BCDIV FLOYD LNACS NBFA NKTARDY QBMAX TOTALODD
BESTSPOT FMATCH LQDDIV NBFD NKTEAM QBMSEQ TRAFFICN
BFCHAL FWATER LQDFIBO NBFM NKTEST QBMST TREAT
BINLADEN GPT LQDFIBO2 NETACCEL NKTHEME QBPAL TREENUM
BONES GRAPH_ LQDGONME NK2MFS NKTICK QBPOINT TREEPATH
CAR GSS LQDHAUNT NKABD NKTREE QBRECT TRICIR
CATALAN HAF1 LUCKYNUM NKBM NKTRIO QBROBOT TTRAVEL
CBUYING HAOI5000 M00PAIR NKBRK2 NOIXICH QBSCHOOL TWO
CENTRE28 HAOI6000 M3TILE NKCABLE NTHUGE QBSELECT TWOREG
CHATCHIT HEADTAIL MAJSTOR NKCARD NTPFECT QBSEQ V11HH
CHEAT HEAP1 MATCH1 NKCAT NTSEQ QBSQUARE V11PLAN
CHEER HELPPM MATMA NKCITY NTTREE QBSTR V11TOUR
CHESSCBG HINHTHOI MAXARR1 NKDEC NUMBER QBTICKET V11WATER
CHNREST HIWAY MAXARR2 NKDIVSEQ NUMBERS QBTRANS V8ORG
CHNTOWER HIWAY2 MAXARR3 NKEDIT NUMCON QMAX V8SCORE
CIJEVI HOUSES MBEEWALK NKFLOW OLDMAPS QMAX2 V8SORT
CMP HUGEKNAP MBLAST NKGIFTS OPTCUT QUAD VBF2
CNMARBLE ILSMATH MCARDS NKGUARD OWN2 REC04 VBGRASS
COIN34 ILSMATH2 MCIRGAME NKH PALINY REVAMP VBOARD
COMMAND INCVN MCITYHAL NKINV PBCDEM ROADS VCOLDWAT
COND INSUL MCLEAN NKJUMP PBCFIBO ROCKS VCOWCAR
COUNTCBG INTEGER7 MCONVOI NKLETTER PBCGANGS ROTATION VCOWFLIX
COUNTPL IOIBIN MDIGITS NKLIGHT PBCISPIS SAFENET2 VDANGER
COWGIRL ITREE MDIGITS2 NKLINEUP PBCSEQ SBOOST VECTOR
CRUELL IVANA MDOLLS NKLP PBCWATER SCOLLECT VMUNCH
CRUELL2 KAGAIN MESSAGE NKMARS PBCWAYS SHHV VNEMPIRE
CTNBULLS KDEL MINK NKMAXSEQ PBCWRI SHTH VOJLEV
CTNEWS KDTUYEN MIXUP2 NKMOBILE PCIRCLE SNSEQ VRATF
CTNOWN KINV MKFLAGS NKMSG PCYCLE SPFIBO VSTEPS
CTREE KMBUS MLASERP NKNET PERMUT SPQUEUE VWORDPOW
CUTBOARD KMIN MMASS NKNUMFRE PNUMBER SPSEQ WEATHER
CWAY KNIGHTS1 MMATRIX NKONEARC POST STMERGE WORDCNT
DANCING KQUERY MMAXPER NKPALIN POST3 STNODE XAYNHA
DIGIT0 KTUAN MNE07 NKPATH POTATO STONE1 XMAS
DMAYA LASCALE MOVIES NKPOLI POWER STRANGE
DQUERY LATGACH MPRIME NKPOLY PTRANG SUBSTR
DTDOI LATGACH4 MPRIME1 NKPOS PWALK SUMXOR
DTGAME LEDOTAN MRECAMAN NKRACING PWRFAIL SUPERSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BALLGAME DEMTAU MILITARY PRAVO QMAX3VN SPBINARY
BRACKET GCDSUM MINMOVE QBAGENTS RECT1 SUMS
BRIDGES HOUSE NTSHEEP QBCAKE RECTP VOJUSER
CHARSET LQDRECT PAGAIN QBINT SPACESET WALK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.