@strive123

Viet Nam

Institution: THPT chuyen Huynh Man Dat

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHNREST HIWAY MINROAD NKREZ QBGAME TJALG
AMSSEQ CINEMA INSUL MIXUP2 NKSEQ QBMARKET TOPALIN
ANT CLOCK IOIBIN MLASERP NKSGAME QBMAX TORCH
AUCTION CMP JOBSET MNE07 NKSP QBMSEQ TOURS13
AZNET CNMARBLE KAGAIN MOVE12 NKTARDY QBPAL TRAVEL12
BALLGMVN COIN34 KBUILD MPILOT NKTEAM QBRECT TREAT
BARICAVN COLLECT KDIFF MPRIME NKTEST QBROBOT TTRAVEL
BESTSPOT COLOREC KINV MRECAMAN NKTICK QBSCHOOL TWO
BFCHAL COUNTCBG KMIN MTWALK NKTREE QBSELECT V11WATER
BIGNUM COUNTPL KSEQ1 MYSTERY NKTRIO QBSTR V8ORG
BINLADEN COWGIRL KSPREE NK2MFS NOIXICH QBTICKET V8SCORE
BONES CRATE LATGACH NKABD NOTE QHROAD VBF2
BONUS CREC01 LCS2X NKBAS NSP QMAX VBGRASS
BONUS13 CRECT LEM2 NKBUS NUMBER QMAX2 VBOARD
BRIDGES CRITICAL LEM3 NKCABLE NUMCON QOS VCOLDWAT
BWPOINTS CTNBULLS LGAME NKCITY OPTCUT QTSEQ VCOWFLIX
C11BC3 CTNEWS LINEGAME NKEDIT PARIGAME QUAD VDANGER
C11BCH CWAY LIS NKGSHOW PBCISPIS RECT1 VECTOR
C11BEAU DAMAGE LITES NKGUARD PBCSEQ ROADS VMRR
C11CUT DIGIT0 LNACS NKH PBCWRI ROBOCON VMSORT
C11KM DTDOI LQDDIV NKINV PCYCLE ROTATION VMSWAP
C11LOCK DTGAME LQDFIBO NKJUMP PHEPNHAN SAFENET2 VMUNCH
C11PAIRS FIBVAL LQDGONME NKLEAGUE PNUMBER SBOOST VOGCDSUM
C11ROOKS FIRS LQDRACE NKLEAVES POST SCOLLECT VRATF
C11SEQ FLOYD LSFIGHT NKLETTER POST3 SEARCH VSTEPS
C11SEQ3 FWATER LTPMSEQ NKLINEUP POTATO SEARCH1 VWORDPOW
C11STR2 GAME3112 LUBENICA NKLP PTQMSEQ STABLE WCALC
CAR GONDOR M3TILE NKMAXSEQ PTRANG STMERGE WEATHER
CBUYING GPMB MAXARR1 NKNUMFRE PWALK STNODE WORDCNT
CENTRE28 GRAPH MCARDS NKPALIN PYRAMID2 STRANGE XMAS
CHAIN2 GRAPH_ MCOINS NKPARITY QBBISHOP SUBSTR
CHATCHIT HAM12 MEO NKPATH QBBUILD SUMXOR
CHEAT HEAP1 MESSAGE NKPOLICE QBCIRARC THEME
CHESSCBG HELPPM MINK NKRACING QBDIVSEQ THREE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE BALLGAME MSE06H PALDR QBSTOCK TWINSNOW
ASSIGN1 EGG NK05ORDR PALINX QBTRANS
BALGAME2 KQUERY PAGAIN QBAGENTS SKWLTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.