Đạt Trịnh Quốc

@slothse7en

Viet Nam, Quảng Ngãi

Institution: lê khiết

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CAR IOIBIN MIXUP2 NTPFECT QBSEGPAR V11STR
AMSSEQ CBUYING ITREE MLASERP NTTREE QBSELECT V11WATER
ASSIGN1 CENTRE28 KAGAIN MMAXPER NUMBER QBSEQ V8SCORE
AZNET CHEER KBUILD MNERED OPTCUT QBSQUARE VBOARD
BALLGMVN CHNREST KDIFF MRECAMAN PALINY QBSTR VCOLDWAT
BAOVE COLLECT KMIN MTWALK PARIGAME QBTICKET VCOWFLIX
BASEH COMNET KPLANK NETACCEL PBCWATER QHROAD VECTOR
BCDIV COUNTPL KQUERY NK2MFS PCIRCLE QMAX VMCOFFEE
BEADSNB COWGIRL KSEQ1 NKABD PNUMBER QMAX2 VMCOMP
BESTSPOT CRATE KSPREE NKBM PRAVO QTGIFT1 VMRELATE
BINLADEN CREC01 LCA NKBUS PTQMSEQ REFORM VMSUBSTR
BINPACK CRITICAL LCS2X NKCITY PVOI14_3 ROBOCON VNEMPIRE
BLGEN CROSS12 LEM3 NKFLOW PWALK SAFENET2 VO17PHD
BONUS CTREE LINEGAME NKGUARD QBBISHOP SBOOST VODIVIDE
BOSS DHSERV LIQ NKINV QBCHANGE SPBINARY VOLIS
BRTREE DTDOI LIS NKJUMP QBCOND SPSEQ VOSMAXK
BWPOINTS ELEVATOR LITES NKLINEUP QBDIVSEQ STMERGE VOSNET
C11ANT EQSTR LNACS NKMAXSEQ QBGAME SUBSTR VOSTR
C11BC2 FIBVAL LQDBUS NKONEARC QBHEAP SUMS VOTREE
C11CAVE FIRS LQDGONME NKPALIN QBMARKET TFIELD VRATF
C11GENIE FLOYD LUBENICA NKPOLI QBMAX THEME VUKVN
C11HUM FMATCH MACHINE NKPOLICE QBMSEQ THTRACE WEATHER
C11PAIRS FSELECT MATCH1 NKRACING QBMST TJALG XAYNHA
C11PNUM FWATER MBEEWALK NKREZ QBPAL TOURS13
C11PRIME GAME3112 MESSAGE NKSEQ QBPOINT TRAFFICN
C11STR2 GRAPH_ MFISH NKSGAME QBRECT TREAT
C11TRCNT HAM12 MINK NKTABLE QBROBOT TWO
C11WATER HP09ANTS MINROAD NKTICK QBSCHOOL TWOSUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTKSUB HBTLCA MAXNUM ROADS
ENET HEAP1 METERAIN STONE1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.