Đạt Trịnh Quốc

@slothse7en

Viet Nam, Quảng Ngãi

Institution: lê khiết

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CAR HP09ANTS MINROAD NKTICK QBSCHOOL TWOSUM
AMSSEQ CBUYING IOIBIN MIXUP2 NTPFECT QBSEGPAR V11STR
ASSIGN1 CENTRE28 ITREE MLASERP NTTREE QBSELECT V11WATER
AZNET CHEER KAGAIN MMAXPER NUMBER QBSEQ V8SCORE
BALLGMVN CHNREST KBUILD MNERED OPTCUT QBSQUARE VBOARD
BAOVE COLLECT KDIFF MRECAMAN PALINY QBSTR VCOLDWAT
BASEH COMNET KMIN MTWALK PARIGAME QBTICKET VCOWFLIX
BCDIV COMPUTER KPLANK NETACCEL PBCWATER QHROAD VECTOR
BEADSNB COUNTPL KQUERY NK2MFS PCIRCLE QMAX VMCOFFEE
BESTSPOT COWGIRL KSEQ1 NKABD PNUMBER QMAX2 VMCOMP
BINLADEN CRATE KSPREE NKBM PRAVO QTGIFT1 VMQUABEO
BINPACK CREC01 LCA NKBUS PTQMSEQ REFORM VMRELATE
BLGEN CRITICAL LCS2X NKCITY PVOI14_3 ROBOCON VMSUBSTR
BONUS CROSS12 LEM3 NKFLOW PWALK SAFENET2 VNEMPIRE
BOSS CTREE LINEGAME NKGUARD QBBISHOP SBOOST VO17PHD
BRTREE DHSERV LIQ NKINV QBCHANGE SPBINARY VODIVIDE
BWPOINTS DTDOI LIS NKJUMP QBCOND SPSEQ VOLIS
C11ANT ELEVATOR LITES NKLINEUP QBDIVSEQ STMERGE VOSMAXK
C11BC2 EQSTR LNACS NKMAXSEQ QBGAME SUBSTR VOSNET
C11CAVE FIBVAL LQDBUS NKONEARC QBHEAP SUMS VOSTR
C11GENIE FIRS LQDGONME NKPALIN QBMARKET TFIELD VOTREE
C11HUM FLOYD LUBENICA NKPOLI QBMAX THEME VRATF
C11PAIRS FMATCH MACHINE NKPOLICE QBMSEQ THTRACE VUKVN
C11PNUM FSELECT MATCH1 NKRACING QBMST TJALG WEATHER
C11PRIME FWATER MBEEWALK NKREZ QBPAL TOURS13 XAYNHA
C11STR2 GAME3112 MESSAGE NKSEQ QBPOINT TRAFFICN
C11TRCNT GRAPH_ MFISH NKSGAME QBRECT TREAT
C11WATER HAM12 MINK NKTABLE QBROBOT TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTKSUB HBTLCA MAXNUM ROADS
ENET HEAP1 METERAIN STONE1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.