Đỗ Thành Long

@sesshomalong

Viet Nam, Vinh Phuc

Institution: CVP

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CRATE KAGAIN MECUNG NKSEV QMAX V8MAYORS
ASSIGN1 CRUELL KBUILD MEDIAN NKSGAME QMAX2 VBF2
AVLBIT CRUELL2 KCOLLECT MESSAGE NKTABLE QTDIVSEQ VCOWFLIX
BALLGMVN CTREE KDEL MESSAGE1 NKTEAM QTREE3 VDANGER
BASEH CVPDROME KDIFF MILITARY NORMA QTREEV VECTOR
BESTSPOT DHEXP KGSS MINCUT NSC QTREEX VMAOCE
BGMINE DHFRBUS KINGDOM MINROAD NTKING QTSEQ VMCOMP
BIGNUM DHGARDEN KINV MIXUP2 NTSEQ QUEENNB VMCUT2
BINARY2 DHRECT KMEDIAN MKUHAR NTTREE RBULL VMGOLD
BLAND DIAMOND KMIN MMMGAME NUCLEAR REC04 VMQUABEO
BLGEN DIVSEQQ KPLANK MORSEDEC NUMBER REFORM VMRELATE
BONUS DQUERY KQUERY MOVE12 NUMCON REVAMP VMRR
BWPOINTS DRASHOOT KTOUR MPRIME ONE4EVER ROADS VMSALARY
C11BC1 DTKSUB KTREEC MPRIME1 ORDERSET ROBOCON VMSUBSTR
C11BC2 DTOGRADA KTUAN MRECT1 PAGAIN SAFENET2 VMUNCH
C11BEAU ELEVATOR LABUDOVI MSE07B PALINX SEC VNEMPIRE
C11CAVE EQUTRI LATGACH MTREE PALINY SEQ198 VO17LAN
C11CIR FERRIES LATGACH4 MTWALK PATULJCI SKWLTH VO17PHD
C11COMP FIB LCA MYSTERY PBCDIV SMARTDOG VO17TV
C11DK1 FIBVAL LCS2X NDCCARD PBCGANGS SNAD VOBIGNUM
C11GENIE FINDNUM LEM1 NEAREST PBCPOINT SOPENP VOGCDSUM
C11ID FIRS LEM3 NETACCEL PBCSEQ SPSEQ VOLAND
C11NHL FOCUS LEM4 NETWRKNB PBCWRI STABLE VOLIS
C11PIPI FSELECT LEM5 NHREMIND PLACE STMERGE VOROOM
C11PNUM FWATER LIQ NK05MNIM PNUMBER STONE1 VOSCUN
C11POST GANNHAT LIS NK2MFS POST SUBSTR VOSEXP
C11PRIME GARDEN25 LIS2VN NKABD POST3 SUMAA VOSHANDL
C11ROOKS GRAPE LITES NKBM PTRANG SUMTREE VOSMAXK
C11SEQ GRAPH_ LNACS NKBRACKE PVOI14_2 SUMXOR VOSNET
C11SEQ3 GSS LQDDIV NKCITY PVOI14_3 TBIKE VOSRTRI
C11SEVEN HAM12 LQDFROG NKCNT1 PVOI14_4 TCONCERT VOSSEQ
C11STAR HBT1D LQDGONME NKCOMP PWALK TFIELD VOSSEVEN
C11STR2 HBTLAST LQDGRAPE NKDIVSEQ QBCAKE THTRACE VOSTOUR
C11SUM HBTLCA LQDHAUNT NKFLOW QBDIVSEQ TJALG VOSTR
C11TRCNT HB_KT2B1 LQDXEUI NKGOLF QBGAME TNHWIFI VOSTRAVL
C11YARD HEADQRT LSCSC NKINV QBHEAP TOTALODD VOTREE
CAR HEAP1 LTPMSEQ NKJUMP QBMAX TOURS13 VPBINDEG
CASTLE HINHTHOI LUBENICA NKLEAGUE QBMST TPBISHOP VSTEPS
CBUYING HOUSE M3TILE NKLETTER QBPOINT TRAFFICN WCALC
CENTRE28 HSPC14I MASKTAPE NKLINEUP QBRECT TREAT WORD01
CHAIN2 HSPC14K MATCH1 NKLUCK QBROBOT TRILAND WORDCNT
CHATCHIT HSPC14L MAXARR1 NKMAXSEQ QBSCHOOL TTRIP XAYNHA
CHEER HWAYADS MAXNUM NKMOBILE QBSEGPAR TWO YPKTH
CMP INCVN MBUS NKONEARC QBSELECT TWOOPERS
COIN34 INSUL MCHAOS NKPOLI QBSORT TWOSUM
COLOREC IOIBIN MCIRGAME NKRACING QBSQUARE UPGRANET
COMPANY3 ITREE MCONVOI NKREZ QBSTR V11STR
COUNTCBG JEWELNB MDOLLS NKSEQ QHROAD V11WATER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA FLOYD METERAIN MULONE PRAVO RECT1 WALK
COND KQUERY2 MSTICK NICEQUAD QTGIFT1 TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.