Dinh Nam

@riderkick131

Viet Nam, Hatinh

Institution: CHT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS C11PAIRS KAGAIN NKGOLF V8ORG
ALAKE CHAIN2 KPLANK NTTREE
AZNET CREC01 LCS2X PBCSEQ
BALLGMVN CRECT LIQ PTREE
BEADSNB CTREE MATCH1 QBRECT
BIGNUM ELEVATOR MINK QBSQUARE
BONES INKPRINT MINROAD SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QTREEX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.