PHAN NHƯ QUỲNH

@pnqcd

Viet Nam, Quảng Ngãi

Institution: LeKhiet Specialized High School

You only live once, but if you do it right, once is enough.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLOREC IOIBIN METERAIN NKREZ QBROBOT VBF2
ADS COMNET KAGAIN MINK NKSEQ QBSCHOOL VBGRASS
AMSSEQ COUNTCBG KBUILD MINROAD NKSEV QBSELECT VBOARD
ASSIGN1 COWGIRL KDEL MIXUP2 NKSGAME QBSEQ VCOLDWAT
AUCTION CREC01 KGSS MMASS NKTICK QBSQUARE VCOWFLIX
BAOVE CROSS12 KINGDOM MMAXPER NKTOSS QBSTR VDANGER
BARICAVN CTNBULLS KMIN MORSEDEC NTPFECT QBTICKET VMCANDLE
BCDIV CTNEWS KNIGHTS1 MPILOT NUMBER QHROAD VMCOFFEE
BEADSNB CTREE KPLANK MPRIME1 NUMBERS QMAX VMCOMP
BINLADEN CUTSEG KSEQ1 MREPLBRC NUMCON QMAX2 VMRELATE
BLGEN CUTSEQS KSPREE MSTICK ORGAN QTGIFT1 VMRR
BONUS DAMAGE LATGACH MTWALK PALINY QTSEQ VMSORT
BWPOINTS DHEXP LATGACH4 MULONE PARIGAME REFORM VMST
C11BC2 DHRECT LCA NCOB PBCDIV REVAMP VMSUBSTR
C11BEAU DIGIT0 LCS2X NDCCARD PBCGANGS RIDDLE VMUNCH
C11CAVE DTDOI LEM3 NEAREST PBCJUMP ROADS VNEMPIRE
C11DK1 DTKSUB LEM5 NETACCEL PBCSEQ SAFENET2 VO17PHD
C11GENIE EXPAR LINEGAME NKABD PBCWATER SEC VOLIS
C11HUM FIRS LIQ NKBRACKE PETROLM SEQ198 VOSGAME
C11ID FLOYD LIS NKBUS PIZZALOC SNSEQ VOSMAXK
C11KM FSELECT LITES NKCABLE PNUMBER SPSEQ VOSRTRI
C11PAIRS FWATER LNACS NKCITY POST STABLE VOSSEVEN
C11PINES GAME3112 LQDBUS NKDIVSEQ POTATO STMERGE VOSTR
C11PRIME GONDOR LQDRECT NKFLOW PTQMSEQ STNODE VOSTRAVL
C11SEQ GRAPH_ LUBENICA NKGUARD PTRANG STONE1 VOTREE
C11SEQ3 GSS M3TILE NKH PWALK SUBSTR VRATF
C11STR2 HAF1 MATCH1 NKINV PWRFAIL TJALG VSTEPS
C11TRCNT HBTLCA MAUGIAO NKJUMP QBBUILD TOURS13 VUKVN
C11WATER HEADQRT MAXARR1 NKLETTER QBDIVSEQ TPTICKET WEATHER
CAR HEAP1 MAXNUM NKLINEUP QBGAME TREAT XAYNHA
CBUYING HIREHP MBLAST NKMAXSEQ QBHEAP TRILAND YUGI
CENTRE28 HIWAY MCITYHAL NKONEARC QBHV TTRIP
CHEAT HP09ANTS MCOINS NKPALIN QBMAX TWOSUM
CHEER INSUL MDOLLS NKPOLI QBMST V11WATER
CMP INTEGER7 MESSAGE NKRACING QBRECT V8SCORE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DHFRBUS HSPC14L OPTCUT TCDFZ
HELPPM KQUERY RAOVUON WORDCNT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.