Lê Thanh Phú

@phuleethanh

Viet Nam, Quang tri

Institution: THT Vĩnh Định

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CROSS12 KCOLLECT MESSAGE NKNUMFRE QBHV TREAT
AMSSEQ CRUELL KDEL MESSAGE1 NKPALIN QBMARKET TREELINE
ANT CRUELL2 KDIFF MINCOST NKPATH QBMAX TTRIP
AREA CTNBULLS KGSS MINCUT NKPOS QBMST TWO
ASSIGN1 CTNEWS KINV MINK NKRACING QBPAL TWOSUM
AUCTION CTREE KMEDIAN MINROAD NKREZ QBPOINT UPGRANET
BALLGMVN CUTSEQS KMIN MIXUP2 NKSEQ QBRECT V11WATER
BCDIV DEMSO KNIGHTS1 MJOURNEY NKSEV QBROBOT V8ORG
BEADSNB DGOLD KPLANK MLASERP NKSGAME QBSCHOOL V8SCORE
BESTSPOT DHEXP KQUERY MMASS NKSP QBSEGPAR V8SORT
BGMINE DHFRBUS KQUERY2 MMAXPER NKSTEP QBSELECT VBF2
BIGNUM DHLOCO KSEQ1 MMMGAME NKTEAM QBSEQ VBGRASS
BINARY2 DHRECT KSPREE MMOD29 NKTICK QBSQUARE VBOARD
BINLADEN DHSERV KWAY MOVE12 NKTOSS QBSTR VCOLDWAT
BLGEN DIGIT0 LASCALE MPRIME NKTREE QBTICKET VCOWFLIX
BONES DQUERY LATGACH MPRIME1 NOIXICH QHROAD VDANGER
BONUS DTDOI LATGACH4 MRECAMAN NOTE QMAX VECTOR
BONUS13 DTKSUB LCA MSE06H NTHUGE QMAX2 VMCOMP
BWPOINTS DTTUI1 LEM MSE07B NTSEQ QMAX3VN VMDAOBIT
C11BC2 DTTUI2 LEM1 MSTICK NTTREE QTLOVE2 VMRR
C11CAL ETF LEM2 MTHCN NUCLEAR QTREE3 VMSORT
C11CAVE FBRICK LEM3 MTOTALF NUMCON QTREEX VMSUBSTR
C11CIR FFLOW LEM5 MTWALK ONE4EVER QTSEQ VMSUDOKU
C11ID FINDNUM LIGHT MYSTERY PAGAIN QUEENNB VMTEST
C11KM FIRS LINEGAME NDCCARD PALINY REFORM VMUNCH
C11PAIRS FLOYD LIQ NEAREST PARIGAME REVAMP VNCUT
C11PINES FOCUS LIS NETACCEL PATULJCI RIDDLE VNEMPIRE
C11PNUM FSELECT LIS2VN NETWRKNB PBCDEM ROADS VO17LAN
C11PRIME FWATER LITES NK05MNIM PBCDIV ROBOCON VO17PHD
C11SEQ GONDOR LNACS NK2MFS PBCFIBO ROTATION VO17SORT
C11SEQ3 GRAPH_ LQDBUS NKABD PBCGANGS SAFENET2 VO17TV
C11STR2 GROUP LQDGONME NKBAS PBCPOINT SBOOST VOBIGNUM
C11SUM GSS LTPMSEQ NKBM PBCSEQ SEARCH VOITSORT
C11TCT HAF1 LUBENICA NKBUS PBCWATER SEC VOMARIO
C11TRCNT HAM12 LUCKY13 NKCABLE PBCWRI SEQ198 VOROOM
CAPITAL HBTLCA LUCKYNUM NKCITY PCIRCLE SHHV VOSMAXK
CAR HEAP1 M00PAIR NKDIVSEQ PCYCLE SKWLTH VOSPOW
CBUYING HELPPM M3TILE NKEDIT PIZZALOC SMARTDOG VOSRTRI
CENTRE28 HIREHP MAJSTOR NKFLOW PNUMBER SPBINARY VOSSEVEN
CHAIN2 HIWAY MATCH1 NKGOLF POST SPSEQ VOSTR
CHEAT HIWAY2 MATCH2 NKGUARD POST3 STABLE VOSTRIBO
CHEER HOUSES MAUGIAO NKH PRAVO STMERGE VOTREE
CHESSCBG HSPC14I MAXARR1 NKINV PTQMSEQ STNODE VPDOMINO
CINEMA HSPC14J MAXNUM NKJUMP PTRANG SUBSTR VRATF
COIN34 ILSMATH MBUS NKLAND PVOI14_2 TAYTRUC VSTEPS
COLLECT INCVN MCARDS NKLEAGUE PVOI14_4 TCDFZ VUKVN
COLOREC INKPRINT MCHAOS NKLEAVES PWALK TEST VWORDPOW
COMNET INSUL MCITYHAL NKLETTER PWRFAIL TFIELD WCALC
COUNTCBG INTEGER7 MCLEAN NKLINEUP QBAGENTS TJALG WEATHER
COUNTPL IOIBIN MCOINS NKLP QBBISHOP TNHWIFI WIFI
COWGIRL JEDNAKOS MCONVOI NKLUCK QBBUILD TOURS13 WORDCNT
CPPSET JEWELNB MDIGITS2 NKMAXSEQ QBDIVSEQ TPINCD YPKTH
CRATE KAGAIN MDOLLS NKMINES QBGAME TRAFFICN
CRITICAL KBUILD MEDIAN NKMOBILE QBHEAP TRAVEL12

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11HUM HSPC14E LQDDIV NKTABLE OPTCUT TPTICKET
CHNREST HUGEKNAP LQDFROG NKTRIO STRHFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.