Lê Thanh Phú

@phuleethanh

Viet Nam, Quang tri

Institution: THT Vĩnh Định

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CRUELL KDEL MINCOST NKPATH QBMAX TTRIP
AMSSEQ CRUELL2 KDIFF MINCUT NKPOS QBMST TWO
ANT CTNBULLS KGSS MINK NKRACING QBPAL TWOSUM
AREA CTNEWS KINV MINROAD NKREZ QBPOINT UPGRANET
ASSIGN1 CTREE KMEDIAN MIXUP2 NKSEQ QBRECT V11WATER
AUCTION CUTSEQS KMIN MJOURNEY NKSEV QBROBOT V8ORG
BALLGMVN DEMSO KNIGHTS1 MLASERP NKSGAME QBSCHOOL V8SCORE
BCDIV DGOLD KPLANK MMASS NKSP QBSEGPAR V8SORT
BEADSNB DHEXP KQUERY MMAXPER NKSTEP QBSELECT VBF2
BESTSPOT DHFRBUS KQUERY2 MMMGAME NKTEAM QBSEQ VBGRASS
BGMINE DHLOCO KSEQ1 MMOD29 NKTICK QBSQUARE VBOARD
BIGNUM DHRECT KSPREE MOVE12 NKTOSS QBSTR VCOLDWAT
BINARY2 DHSERV KWAY MPRIME NKTREE QBTICKET VCOWFLIX
BINLADEN DIGIT0 LASCALE MPRIME1 NOIXICH QHROAD VDANGER
BLGEN DQUERY LATGACH MRECAMAN NOTE QMAX VECTOR
BONES DTDOI LATGACH4 MSE06H NTHUGE QMAX2 VMCOMP
BONUS DTKSUB LCA MSE07B NTSEQ QMAX3VN VMDAOBIT
BONUS13 DTTUI1 LEM MSTICK NTTREE QTLOVE2 VMRR
BWPOINTS DTTUI2 LEM1 MTHCN NUCLEAR QTREE3 VMSORT
C11BC2 ETF LEM2 MTOTALF NUMCON QTREEX VMSUBSTR
C11CAL FBRICK LEM3 MTWALK ONE4EVER QTSEQ VMSUDOKU
C11CAVE FFLOW LEM5 MYSTERY PAGAIN QUEENNB VMTEST
C11CIR FINDNUM LINEGAME NDCCARD PALINY REFORM VMUNCH
C11ID FIRS LIQ NEAREST PARIGAME REVAMP VNCUT
C11KM FLOYD LIS NETACCEL PATULJCI RIDDLE VNEMPIRE
C11PAIRS FOCUS LIS2VN NETWRKNB PBCDEM ROADS VO17LAN
C11PINES FSELECT LITES NK05MNIM PBCDIV ROBOCON VO17PHD
C11PNUM FWATER LNACS NK2MFS PBCFIBO ROTATION VO17SORT
C11PRIME GONDOR LQDBUS NKABD PBCGANGS SAFENET2 VO17TV
C11SEQ GRAPH_ LQDGONME NKBAS PBCPOINT SBOOST VOBIGNUM
C11SEQ3 GROUP LTPMSEQ NKBM PBCSEQ SEARCH VOITSORT
C11STR2 GSS LUBENICA NKBUS PBCWATER SEC VOMARIO
C11SUM HAF1 LUCKY13 NKCABLE PBCWRI SEQ198 VOROOM
C11TRCNT HAM12 LUCKYNUM NKCITY PCIRCLE SHHV VOSMAXK
CAPITAL HBTLCA M00PAIR NKDIVSEQ PCYCLE SKWLTH VOSPOW
CAR HEAP1 M3TILE NKEDIT PIZZALOC SMARTDOG VOSRTRI
CBUYING HELPPM MAJSTOR NKFLOW PNUMBER SPBINARY VOSSEVEN
CENTRE28 HIREHP MATCH1 NKGOLF POST SPSEQ VOSTR
CHAIN2 HIWAY MATCH2 NKGUARD POST3 STABLE VOSTRIBO
CHEAT HIWAY2 MAUGIAO NKH PRAVO STMERGE VOTREE
CHEER HOUSES MAXARR1 NKINV PTQMSEQ STNODE VPDOMINO
CHESSCBG HSPC14I MAXNUM NKJUMP PTRANG SUBSTR VRATF
CINEMA HSPC14J MBUS NKLAND PVOI14_2 TAYTRUC VSTEPS
COIN34 ILSMATH MCARDS NKLEAGUE PVOI14_4 TCDFZ VUKVN
COLLECT INCVN MCHAOS NKLEAVES PWALK TEST VWORDPOW
COLOREC INKPRINT MCITYHAL NKLETTER PWRFAIL TFIELD WCALC
COMNET INSUL MCLEAN NKLINEUP QBAGENTS TJALG WEATHER
COUNTCBG INTEGER7 MCOINS NKLP QBBISHOP TNHWIFI WORDCNT
COUNTPL IOIBIN MCONVOI NKLUCK QBBUILD TOURS13 YPKTH
COWGIRL JEDNAKOS MDIGITS2 NKMAXSEQ QBDIVSEQ TPINCD
CPPSET JEWELNB MDOLLS NKMINES QBGAME TRAFFICN
CRATE KAGAIN MEDIAN NKMOBILE QBHEAP TRAVEL12
CRITICAL KBUILD MESSAGE NKNUMFRE QBHV TREAT
CROSS12 KCOLLECT MESSAGE1 NKPALIN QBMARKET TREELINE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11HUM HSPC14E LQDDIV NKTABLE OPTCUT TPTICKET
CHNREST HUGEKNAP LQDFROG NKTRIO STRHFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.