Lê Thanh Phú

@phuleethanh

Viet Nam, Quang tri

Institution: THT Vĩnh Định

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CRITICAL KAGAIN MESSAGE1 NKPALIN QBHV TRAFFICN
AMSSEQ CROSS12 KBUILD MINCOST NKPATH QBMARKET TRAVEL12
ANT CRUELL KDEL MINCUT NKPOS QBMAX TREAT
AREA CRUELL2 KDIFF MINK NKRACING QBMST TREELINE
ASSIGN1 CTNBULLS KGSS MINROAD NKREZ QBPAL TTRIP
AUCTION CTNEWS KINV MIXUP2 NKSEQ QBPOINT TWO
BALLGMVN CTREE KMEDIAN MJOURNEY NKSEV QBRECT TWOSUM
BCDIV CUTSEQS KMIN MLASERP NKSGAME QBROBOT UPGRANET
BEADSNB DEMSO KNIGHTS1 MMASS NKSP QBSCHOOL V11WATER
BESTSPOT DGOLD KPLANK MMAXPER NKSTEP QBSEGPAR V8ORG
BGMINE DHEXP KQUERY MMMGAME NKTEAM QBSELECT V8SCORE
BIGNUM DHFRBUS KQUERY2 MMOD29 NKTICK QBSEQ V8SORT
BINARY2 DHLOCO KSEQ1 MOVE12 NKTOSS QBSQUARE VBF2
BINLADEN DHRECT KSPREE MPRIME NKTREE QBSTR VBGRASS
BLGEN DHSERV KWAY MPRIME1 NOIXICH QBTICKET VBOARD
BONES DIGIT0 LASCALE MRECAMAN NOTE QHROAD VCOLDWAT
BONUS DQUERY LATGACH MSE06H NTHUGE QMAX VCOWFLIX
BONUS13 DTDOI LATGACH4 MSE07B NTSEQ QMAX2 VDANGER
BWPOINTS DTKSUB LCA MSTICK NTTREE QMAX3VN VECTOR
C11BC2 DTTUI1 LEM MTHCN NUCLEAR QTLOVE2 VMCOMP
C11CAL DTTUI2 LEM1 MTOTALF NUMCON QTREE3 VMDAOBIT
C11CAVE ETF LEM2 MTWALK ONE4EVER QTREEX VMRR
C11CIR FBRICK LEM3 MYSTERY PAGAIN QTSEQ VMSORT
C11ID FFLOW LEM5 NDCCARD PALINY QUEENNB VMSUBSTR
C11KM FINDNUM LINEGAME NEAREST PARIGAME REFORM VMSUDOKU
C11PAIRS FIRS LIQ NETACCEL PBCDEM REVAMP VMTEST
C11PINES FLOYD LIS NK05MNIM PBCDIV RIDDLE VMUNCH
C11PNUM FOCUS LITES NK2MFS PBCFIBO ROADS VNCUT
C11PRIME FSELECT LNACS NKABD PBCGANGS ROBOCON VNEMPIRE
C11SEQ FWATER LQDBUS NKBAS PBCPOINT ROTATION VO17LAN
C11SEQ3 GONDOR LQDGONME NKBM PBCSEQ SAFENET2 VO17PHD
C11STR2 GRAPH_ LTPMSEQ NKBUS PBCWATER SBOOST VO17SORT
C11SUM GSS LUBENICA NKCABLE PBCWRI SEARCH VO17TV
C11TRCNT HAF1 LUCKY13 NKCITY PCIRCLE SEC VOBIGNUM
CAPITAL HAM12 LUCKYNUM NKDIVSEQ PCYCLE SEQ198 VOITSORT
CAR HBTLCA M00PAIR NKEDIT PIZZALOC SHHV VOMARIO
CBUYING HEAP1 M3TILE NKFLOW PNUMBER SKWLTH VOROOM
CENTRE28 HELPPM MAJSTOR NKGOLF POST SMARTDOG VOSMAXK
CHAIN2 HIREHP MATCH1 NKGUARD POST3 SPBINARY VOSPOW
CHEAT HIWAY MATCH2 NKH PRAVO SPSEQ VOSRTRI
CHEER HIWAY2 MAXARR1 NKINV PTQMSEQ STABLE VOSSEVEN
CHESSCBG HOUSES MAXNUM NKJUMP PTRANG STMERGE VOSTR
CINEMA HSPC14I MBUS NKLAND PVOI14_2 STNODE VOTREE
COIN34 HSPC14J MCARDS NKLEAGUE PVOI14_4 SUBSTR VPDOMINO
COLLECT ILSMATH MCHAOS NKLETTER PWALK TAYTRUC VRATF
COLOREC INCVN MCITYHAL NKLINEUP PWRFAIL TCDFZ VSTEPS
COMNET INKPRINT MCLEAN NKLP QBAGENTS TEST VUKVN
COUNTCBG INSUL MCOINS NKLUCK QBBISHOP TFIELD VWORDPOW
COUNTPL INTEGER7 MCONVOI NKMAXSEQ QBBUILD TJALG WCALC
COWGIRL IOIBIN MDIGITS2 NKMINES QBDIVSEQ TNHWIFI WEATHER
CPPSET JEDNAKOS MDOLLS NKMOBILE QBGAME TOURS13 WORDCNT
CRATE JEWELNB MESSAGE NKNUMFRE QBHEAP TPINCD YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11HUM HSPC14E LQDDIV NKTABLE OPTCUT STRHFI
CHNREST HUGEKNAP LQDFROG NKTRIO PATULJCI TPTICKET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.