Đỗ Vương Phúc

@phuc16102001

Viet Nam, Ho Chi Minh City

Institution: HCMUS - Ho Chi Minh University Of Science

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BIGNUM ILSMATH NKLINEUP QBRECT TPTICKET
C11STR2 KAGAIN NKTICK QMAX VECTOR
CMP LITES PNUMBER QMAX2 VMSORT
COIN34 MDIGITS2 POST STRANGE
CREC01 MINK POST3 SUBSTR
DTTUI1 MYSTERY QBMAX SUMXOR
GSS NKINV QBMSEQ TORCH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MATCH1 QBMST
NSP QBSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.