IT Bonny

@phi_t5fireit

Viet Nam, HÀ NỘI

Institution: D16AT4_Học viện Công Nghệ Bưu Chính - Viễn Thông

đam mê lập trình và muốn học hỏi luyện tập thật nhiều

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CUTSEG
DTTUI1
LQDGONME
MULONE
NK05MNIM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HSPC14I QBRECT
LIQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.