Trí Phạm

@pejunmapdit

Viet Nam, thành phố hồ chí minh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ
BINARY
LINEGAME
MAXARR1
PNUMBER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LAZYCOWS
QBSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.