Jimmy N

@paulmcvn

Viet Nam, Saigon

Institution: Hong Kong

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DISNEY2 LINEGAME NK05ORDR NKTEAM QBMAX TRICIR
ANT DRLINES LIQ NK2MFS NKTEST QBMSEQ TWO
AREA DTDOI LIS NKBM NKTHEME QBMST TWOBLACK
ASSIGN1 DTGAME LNACS NKBUS NKTICK QBPAL TWOREG
AUCTION DTKSUB LOTT NKCABLE NKTOSS QBRECT TWOSIDE
BAOVE DTTUI1 LQDDIV NKCATM NKTRIO QBSCHOOL UPGRANET
BCDIV DTTUI2 LQDGONME NKDISNEY NOIXICH QBSEGPAR UPIT
BIGNUM EQSTR LQDRECT NKDIST NOTE QBSELECT V11HH
BONGDA ETF LSORTVN NKDIVSEQ NSRAIL QBSEQ V11STR
BONUS FINDNUM M3TILE NKFLOW NTBANK QBSORT V11TOUR
BOSS FLOYD MATCH1 NKGIFTS NTHUGE QBSTR V11WATER
BWGAME GARDEN25 MATMUL NKGOLF NTKING QMAX VBF1
BWPOINTS GONDOR MAXARR1 NKH NTPFECT QMAX2 VBF2
CAR GPMB MBIPALIN NKINV NTSEQ QMAX3VN VBGRASS
CATGO GPT MBLAST NKJUMP NUMCON RECTP VBLOCKS
CBUYING GSS MBRACKET NKLAND OLDMAPS RTF VBOARD
CHEAT HEAP1 MCIRGAME NKLEAGUE OPTCUT SAILS VCOLDWAT
CHESSCBG HELPPM MCITYHAL NKLEAVES ORDERSET SCOLLECT VCOWFLIX
CHUOIHAT HINHTHOI MCOINS NKLETTER PAGAIN SETNJA VECTOR
CLOCK HIREHP MDIGITS2 NKLIGHT PARIGAME SHHV VKNIGHTS
CNMARBLE HUGEKNAP MEDIAN NKLINEUP PASSWORD SNSEQ VMUNCH
COIN34 INSUL MEO NKMARS PBCDEM SOPENP VNBRACK
COLOREC IOIBIN METERAIN NKMAXSEQ PBCSEQ SORT VPERM
COLOROOK IOIHELP MINCOST NKMOBILE PBCWRI SPBINARY VSTEPS
COMMAND ITREE MINK NKMOU PCIRCLE SPSUM VTRI
COND IVANA MINMOVE NKNLACE PER SQUARES VTRI2
COST KAGAIN MIXUP2 NKNUMFRE PNUMBER STONE1 VWORDPOW
COUNTCBG KDEL MMOD29 NKONEARC POST SUMTREE VWORDS
COWGIRL KINV MOBIVINA NKPALIN POST3 SUPERSUM WALK
CPPSET KMIN MOVIES NKPATH POTATO SVADA WORDCNT
CREC01 KRECT MPART NKPOLY POWER TCDFZ WORKER
CRECT LATGACH MPRIME NKPOS PRAVO TELEPORT XOINC
CTNBULLS LATGACH4 MPRIME1 NKRACING PTRANG THEME XOR
CTNCLN LCS2X MRECAMAN NKRAIN PTREE THREE YUGI
CTREE LEM1 MREPLBRC NKREZ PYRAMID2 TOPALIN
CUTSEG LEM2 MSE08G NKSEQ PYTHAEQ TOTALODD
CUTSEQS LEM3 MULONE NKSEV QBBISHOP TPINCD
CWAY LEM4 MYSTERY NKSGAME QBHEAP TPJOUR
DIGIT0 LEM7 NK05EOPR NKSPILJA QBHV TPTICKET
DISNEY1 LIGHT NK05MNIM NKSTEP QBMARKET TREELINE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIC CP HAOI5000 MATCH2 NEWJ NKDEC QMAX4
BRACKET EGG JACOBI MAXCUB NK05DSRT NKMSG SUBSTR
CATALAN ELEVATOR KNIGHTS1 MESSAGE NKBRK2 NKNET TWOSAT
COUNTPL GCDSUM KTUAN MUL2COM NKCAT QBSQUARE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.