Duc Ngo

@paulmcvn

Viet Nam, Saigon

Institution: National University of Singapore

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DISNEY1 LEM7 MYSTERY NKSEV QBBISHOP TOTALODD
ANT DISNEY2 LIGHT NK05EOPR NKSGAME QBHEAP TPINCD
AREA DRLINES LINEGAME NK05MNIM NKSPILJA QBHV TPJOUR
ASSIGN1 DTDOI LIQ NK05ORDR NKSTEP QBMARKET TPTICKET
AUCTION DTGAME LIS NK2MFS NKTEAM QBMAX TREELINE
BAOVE DTKSUB LNACS NKBM NKTEST QBMSEQ TRICIR
BCDIV DTTUI1 LOTT NKBUS NKTHEME QBMST TWO
BIGNUM DTTUI2 LQDDIV NKCABLE NKTICK QBPAL TWOBLACK
BONGDA EQSTR LQDGONME NKCATM NKTOSS QBRECT TWOREG
BONUS ETF LQDRECT NKDISNEY NKTRIO QBSCHOOL TWOSIDE
BOSS FINDNUM LSORTVN NKDIST NOIXICH QBSEGPAR UPGRANET
BWGAME FLOYD M3TILE NKDIVSEQ NOTE QBSELECT UPIT
BWPOINTS GARDEN25 MATCH1 NKFLOW NTBANK QBSEQ V11HH
CAR GONDOR MATMUL NKGIFTS NTHUGE QBSORT V11STR
CATGO GPMB MAXARR1 NKGOLF NTKING QBSTR V11TOUR
CBUYING GPT MBIPALIN NKH NTPFECT QMAX V11WATER
CHEAT GSS MBLAST NKINV NTSEQ QMAX2 VBF1
CHESSCBG HEAP1 MBRACKET NKJUMP NUMCON QMAX3VN VBF2
CHUOIHAT HELPPM MCIRGAME NKLAND OLDMAPS RECTP VBGRASS
CLOCK HINHTHOI MCITYHAL NKLEAGUE OPTCUT RTF VBLOCKS
CNMARBLE HIREHP MCOINS NKLEAVES ORDERSET SAILS VBOARD
COIN34 HUGEKNAP MDIGITS2 NKLETTER PAGAIN SCOLLECT VCOLDWAT
COLOREC INSUL MEDIAN NKLIGHT PARIGAME SETNJA VCOWFLIX
COLOROOK IOIBIN MEO NKLINEUP PASSWORD SHHV VECTOR
COMMAND IOIHELP METERAIN NKMARS PBCDEM SNSEQ VKNIGHTS
COND ITREE MINCOST NKMAXSEQ PBCSEQ SOPENP VMUNCH
COST IVANA MINK NKMOBILE PBCWRI SORT VNBRACK
COUNTCBG KAGAIN MINMOVE NKMOU PCIRCLE SPBINARY VPERM
COWGIRL KDEL MIXUP2 NKNLACE PER SPSUM VSTEPS
CPPSET KINV MMOD29 NKNUMFRE PNUMBER SQUARES VTRI
CREC01 KMIN MOBIVINA NKONEARC POST STONE1 VTRI2
CRECT KRECT MOVIES NKPALIN POST3 SUMTREE VWORDPOW
CTNBULLS LATGACH MPART NKPATH POTATO SUPERSUM VWORDS
CTNCLN LATGACH4 MPRIME NKPOLY POWER SVADA WALK
CTREE LCS2X MPRIME1 NKPOS PRAVO TCDFZ WORDCNT
CUTSEG LEM1 MRECAMAN NKRACING PTRANG TELEPORT WORKER
CUTSEQS LEM2 MREPLBRC NKRAIN PTREE THEME XOINC
CWAY LEM3 MSE08G NKREZ PYRAMID2 THREE XOR
DIGIT0 LEM4 MULONE NKSEQ PYTHAEQ TOPALIN YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIC CP HAOI5000 MATCH2 NEWJ NKDEC QMAX4
BRACKET EGG JACOBI MAXCUB NK05DSRT NKMSG SUBSTR
CATALAN ELEVATOR KNIGHTS1 MESSAGE NKBRK2 NKNET TWOSAT
COUNTPL GCDSUM KTUAN MUL2COM NKCAT QBSQUARE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.